Ενδεικτικό πρακτικό Συλλόγων Διδασκόντων

Ημερομηνία δημοσίευσης: Sep 12, 2020 1:55:48 PM

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι

ως Συντονιστικό Νηπιαγωγών, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με αυτές αλλά και συνολικά με τη διαχείριση των προβλημάτων που απορρέουν από την επιδημία, διαμορφώσαμε ένα ενδεικτικό πρακτικό προς χρήση από τους ΣΔ. Περιλαμβάνει ερωτήματα που απευθύνονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κάθε σύλλογος διδασκόντων, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο νηπιαγωγείο του, μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει ερωτήματα ή παρατηρήσεις.