ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: May 02, 2017 8:19:1 PM

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

www.nipiagogoi.gr

2/5/2017

ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 180 (±20) ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11!

1985 -2017

32 χρόνια η εκπαιδευτική κοινότητα παλεύει για την εφαρμογή του νόμου 1566/85 για τη Δίχρονη Δημόσια Δωρεάν Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση. 32 χρόνια εξακολουθεί να είναι ένα από τα κύρια και αδιαπραγμάτευτα αιτήματά της. Χιλιάδες ώρες απεργίας και αγωνιστικών δράσεων πολλών μορφών είχαν ως αποτέλεσμα τη εφαρμογή ενός μόνο έτουςΥποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών εδώ και χρόνια θέτει το ζήτημα σε όλες τις συζητήσεις που έχει με τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας και άλλους φορείς. Ο αποκλεισμός νηπίων 2ης ηλικίας (προνηπίων) από την εκπαίδευση είναι έγκλημα εναντίον αυτών των παιδιών και ντροπή για ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η ηλικία των τεσσάρων χρόνων είναι η ηλικία-θύμα σε όλη την εκπαίδευση.

Η θεσμοθέτηση της Υποχρεωτικής Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και η σύνδεσή της με την Πρωτοβάθμια, μέσω της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο είναι μια ουσιαστικής σημασίας παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η Υποχρεωτική Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση εξασφαλίζει στο παιδί συνέχεια ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το χώρο και τα πρόσωπα και μπορεί να αντισταθμίσει τις δυνατότητες των μη προνομιούχων παιδιών ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν από ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Επιστημονικά δεδομένα από ποικίλα πεδία –νευροεπιστήμες, εκπαίδευση, γνωστική και αναπτυξιακή ψυχολογία και οικονομικά– καταδεικνύουν με σαφήνεια τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, γνωστικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση στην Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ενώ έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά (εκατομμύρια ευρώ) για «προγράμματα» και «δράσεις» στην εκπαίδευση, πολλά από τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ (γιατί υπήρξε μεγάλη αντίδραση από την εκπαιδευτική κοινότητα λόγω του αντιπαιδαγωγικού τους χαρακτήρα), εντούτοις δε δίνονται οι επιχορηγήσεις που είναι αναγκαίες για την εύρεση μόνο 180 (±20) θέσεων Νηπιαγωγείων και του ανάλογου εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο όλα τα νήπια 1ης και 2ης ηλικίας!

Και ενώ έχει αναγνωριστεί από τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας η αναγκαιότητα της Υποχρεωτικής φοίτησης και των νηπίων 2ης ηλικίας στο Νηπιαγωγείο δεν υλοποιείται αλλά παραμένει στο επίπεδο των υποσχέσεων και των εξαγγελιών.

Παραθέτουμε τις πιο πρόσφατες εξαγγελίες:

Νικόλαος Φίλης: 26 Απριλίου 2016 στη Βουλή για τη Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση.

«....μας λείπουν 500 θέσεις νηπιαγωγείων. Στο πρόγραμμά μας, σύντομα, θα προχωρήσουμε σε αυτήν την κάλυψη των κενών. Έχει να κάνει με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και με άλλες διαδικασίες, αλλά το δίνουμε από σήμερα στην κοινωνία. Θέλουμε τα προνήπια να πάνε στα νηπιαγωγεία και να διευκολύνουμε έτσι τη διαμόρφωση των σχολικών τάξεων και κοινοτήτων.»

Νικόλαος Φίλης: 25 Απριλίου 2017 Ομιλία στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ.

«Δεύτερη προτεραιότητα: η καθιέρωση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής. Πρόκειται για έναν θεσμό που η καθιέρωσή του ανάγεται στο 1985...»

Κώστας Γαβρόγλου: 14 Δεκεμβρίου 2016 - Προγραμματικές δηλώσεις.

«Σχεδιάζεται η προσθήκη ενός έτους στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση»

Κώστας Γαβρόγλου: 8 Μαρτίου 2017

«Αυτά είναι τα σχέδιά μας για όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης - Τι αλλάζει: Δίχρονο υποχρεωτικό νηπιαγωγείο με αναμόρφωση αναλυτικού προγράμματος σπουδών με έμφαση στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική.»

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για τη φοίτηση των νηπίων 1ης και 2ης ηλικίας είναι σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις των νόμων 1566/85 και 3518/2006. Πιο συγκεκριμένα:

Στο Ν 1566/85 άρθρα 3 και 4 αναφέρεται ότι:

3. «Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων ετών...

4. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία γίνεται υποχρεωτική σταδιακά και κατά περιοχές της χώρας που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.»

Στο Ν 3518/2006 άρθρο 73 παρ 1. α) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 στοιχείο α ́ του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α ́), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική...».

Συνεπώς με το Ν 3518/2006 έχουμε θέσπιση του ενός έτους Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (των νηπίων 1ης ηλικίας) σε όλη τη χώρα. Το αίτημα της εκπαιδευτικής κοινοτητας από το 2006 έως σήμερα είναι θέσπιση της υποχρεωτικής φοίτησης και των νηπίων 2ης ηλικίας σε όλη τη χώρα.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΥΠΟΔΟΜΕΣ –ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών μελέτησε στοιχεία και παραθέτει τις εκτιμήσεις του από τις οποίες συνάγεται ότι η Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι θέμα πολιτικής βούλησης, αφού ο στόχος όσον αφορά τις υποδομές είναι εφικτός. Αρκεί η έκδοση μιας ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) για την άμεση εφαρμογή της Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και για τα νήπια 2ης ηλικίας.

Παραθέτουμε τα στοιχεία:

Το σχολικό έτος 2016-17 (σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται σε ανακοίνωση που έγινε στις 11-09-2016 από το ΥΠΠΕΘ) λειτουργούν 5.394 Νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ (αποτυπώσεις της κατάστασης και άλλα δεδομένα) προκειμένου να υπήρχε πλήρης κάλυψη των αναγκών φοίτησης όλων των νηπίων 4-6 χρόνων για το σχολικό έτος 2016-17 χρειάζονταν άλλες 500 θέσεις Νηπιαγωγείων. Θα έπρεπε λοιπόν το 2016-17 να λειτουργήσουν 5.894 Νηπιαγωγεία.

Το σχολικό έτος 2017-18 όμως τα δεδομένα αλλάζουν. Βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2013, ανήλθαν σε 94.134 άτομα), παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,21% σε σχέση με το 2012 (που είχαν ανέλθει σε 100.371 άτομα). Ο αριθμός των νηπίων 2ης ηλικίας (τα οποία έχουν γεννηθεί το 2013) έχει παρουσιάσει κατακόρυφη πτώση και έχουν γεννηθεί 6.237 παιδιά λιγότερα από το προηγούμενο έτος. Αν γίνει κατανομή αυτού του αριθμού των παιδιών (χωρίς συνυπολογισμό βέβαια του αριθμού των ατόμων που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό) σε θέσεις Νηπιαγωγείων, η αντιστοιχία είναι 180(±20) Νηπιαγωγεία.

Θεωρούμε πολύ σημαντικό να κάνουμε μια επισήμανση:

Το 2010-11 λειτουργούσαν 5.618 Νηπιαγωγεία. Τα επόμενα χρόνια καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν 224 Νηπιαγωγεία.

Το 2017-18 για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης όλων των νηπίων 4-6 χρόνων απαιτείται ο ίδιος αριθμός Νηπιαγωγείων που υπήρχε το 2010-11 (πριν τις συγχωνεύσεις καταργήσεις).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Σύμφωνα με μια ενδεικτική έρευνα[1] του Συντονιστικού Νηπιαγωγών η οποία βασίζεται στα στοιχεία του αριθμού των γεννήσεων και στον αριθμό των Νηπιαγωγείων, διαπιστώνεται ότι στις περισσότερες περιοχές της ελληνικής επαρχίας υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών φοίτησης όλων των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών. Τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι διαχειρίσιμα. Η εκτίμηση βέβαια είναι γενική και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η γεωμορφολογία της περιοχής και η διασπορά του πληθυσμού, καθώς επίσης και άλλοι παράγοντες. Επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να μετρηθεί το ποσοστό της μετανάστευσης και των ατόμων που έχουν οικογενειακή μερίδα στην περιοχή αλλά διαμένουν σε άλλο νομό. Το σύνολο των νηπίων που αναφέρουμε είναι το μεγαλύτερο που θα μπορούσε να υπάρξει ανά περιοχή και θα είναι οπωσδήποτε μειωμένο σε σημαντικό ποσοστό. Για παράδειγμα η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε αριθμό γεννήσεων 114.766 για το 2010. Το 2015-16 αυτός ο αριθμός παιδιών έπρεπε να φοιτήσει στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Όμως ο αριθμός των παιδιών που φοίτησαν στο υποχρεωτικό Νηπιαγωγείο το 2015-16 ήταν 86.419.

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1 . Νομός Λευκάδος

Νηπιαγωγεία νομού Λευκάδος: 23 (1 ειδικό)

Ο στόχος για Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι εφικτός

2. Νομός Ζακύνθου

Νηπιαγωγεία νομού Ζακύνθου : 38 (1 ειδικό-3 σε αναστολή λειτουργίας)

Ο στόχος για Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι εφικτός

3 .Νομός Πρεβέζης

Νηπιαγωγεία νομού Πρεβέζης 46 (1 ειδικό- 4 σε αναστολή λειτουργίας).

Ο στόχος για Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι εφικτός (Είναι πιθανό να χρειαστεί μονοψήφιος αριθμός (έως 4 ) αιθουσών Νηπιαγωγείου στην πόλη της Πρέβεζας).

4.Νομός Καρδίτσης

Νηπιαγωγεία Νομού Καρδίτσης: 74 (1ειδικό- δεν περιλαμβάνονται τα ιδιωτικά)

Ο στόχος για Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι εφικτός.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 1ης ΚΑΙ 2ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ. Σε συγκεκριμένες πυκνοκατοικημένες περιοχές αστικών κέντρων και κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εντοπίζεται έλλειψη υποδομών αλλά είναι μικρή (180±20 θέσεις Νηπιαγωγείων) σε σχέση με τον αριθμό των Νηπιαγωγείων που λειτουργούν.

ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ!

Φέτος οι εγγραφές θα γίνουν το Μάιο και μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια τις περιοχές που υπάρχουν προβλήματα και δυσλειτουργίες. Υπάρχει η δυνατότητα για εύρεση αιθουσών από τα Δημοτικά Σχολεία (αφού παρατηρείται αντίστοιχη μείωση παιδιών και στα Δημοτικά Σχολεία) ή για ενοικίαση (ως προσωρινή λύση) με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές ενοικίου (αφού υπάρχει μεγάλη προσφορά). Το ΥΠΠΕΘ στις 19 Μαίου θα έχει την ολοκληρωμένη εικόνα και θα πρέπει να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία και να προχωρήσει άμεσα στη θέσπιση ενός επιπλέον χρόνου Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Συναδέλφισσες οι

Οι εγγραφές αρχίζουν. Σύμφωνα με την εγκύκλιο των εγγραφών (25-04-2017 αρ. πρωτοκόλλου: Φ.6/ΦΜ/67172/Δ1) «στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται για το σχολικό έτος 2017-18, μαθητές γεννημένοι το 2013και 2012 αντίστοιχα και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη. Σε περιπτώσεις που ο αριθμός αιτήσεων νηπίων-προνηπίων για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων του Νηπιαγωγείου εξετάζουμε τη δυνατότητα λειτουργίας περισσότερων τμημάτων,ανεξάρτητα από την οργανικότητα του νηπιαγωγείου ή των νηπιαγωγείων που συστεγάζονται».

Αγωνιζόμαστε για:

ΔΙΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

[1] Επισημαίνουμε ότι η εκτίμηση είναι γενική και ότι μόνο το ΥΠΠΕΘ το οποίο έχει πρόσβαση σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται έχει τη δυνατότητα να κάνει πιο εξιδικευμένες εκτιμήσεις.