ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης: Jan 25, 2016 3:41:15 PM

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

www.nipiagogoi.gr

25-1-2016

ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η δίχρονη δημόσια υποχρεωτική Προσχολική αγωγή αποτελεί το κύριο αίτημα του Συντονιστικού Νηπιαγωγών, αλλά και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Από το ∆ιάταγµα αρ. 68/1896 «Περί συστάσεως νηπιαγωγείων» και το νόμο 3518/2006 για την ενός έτους υποχρεωτική Προσχολική αγωγή μέχρι σήμερα το αίτημα για δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική αγωγή είναι βασικό και αδιαπραγμάτευτο.

Επιστημονικά δεδομένα από ποικίλα πεδία –νευροεπιστήμες, εκπαίδευση, γνωστική και αναπτυξιακή ψυχολογία και οικονομικά– καταδεικνύουν με σαφήνεια τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, γνωστικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση στην Προσχολική αγωγή.

Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής δίχρονης Προσχολικής αγωγής και η σύνδεσή της με την πρωτοβάθμια, μέσω της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο είναι μια ουσιαστικής σημασίας παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η υποχρεωτική δίχρονη Προσχολική αγωγή εξασφαλίζει στο παιδί συνέχεια ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το χώρο και τα πρόσωπα και δίνει στους εκπαιδευτικούς τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με θέματα που σχετίζονται με πρώιμη παρέμβαση και συστηματικές προληπτικές παρεμβάσεις.

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών εδώ και χρόνια θέτει το ζήτημα σε όλες τις συζητήσεις που έχει με τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας και άλλους φορείς. Ο αποκλεισμός της ηλικιακής ομάδας των προνηπίων από την εκπαίδευση είναι έγκλημα εναντίον αυτών των παιδιών και ντροπή για ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η ηλικία των τεσσάρων χρόνων είναι η ηλικία-θύμα σε όλη την εκπαίδευση. Στην Ελλάδα η προσβασιμότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας σε δομές Προσχολικής εκπαίδευσης είναι 67% , ποσοστό το οποίο είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την Ευρώπη όπου το ποσοστό προσβασιμότητας είναι 95%.

Η φοίτηση των παιδιών ηλικίας τεσσάρων χρόνων (νήπια β΄ ηλικίας/προνήπια) στο Νηπιαγωγείο είναι θέμα τύχης και αποτέλεσμα κληρώσεων. Σ΄ αυτό, το πραγματικά γκρίζο για την εκπαίδευση τοπίο, η κοινωνική αδικία είναι απίστευτη. Υπάρχουν προνήπια που είχαν την τύχη να φοιτήσουν σε Νηπιαγωγείο, άλλα που λόγω έλλειψης θέσεων σε Νηπιαγωγείο πηγαίνουν αναγκαστικά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς- οι οποίοι κάνουν πολύ σημαντικό έργο, αλλά έχουν διακριτό ρόλο από το Νηπιαγωγείο, άλλα απορροφούνται από ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς χωρίς νόμιμες άδειες λειτουργίας και τέλος αρκετές χιλιάδες παιδιών τα οποία δεν φοιτούν καθόλου.

Είναι δικαίωμα όλων των παιδιών η δίχρονη δημόσια υποχρεωτική ποιοτική Προσχολική αγωγή και για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να υπάρξει εξασφάλιση κατάλληλων κτιριακών υποδομών για όλα τα παιδιά 4-6 χρόνων, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και εκπαιδευτικές ανάγκες αυτής της ηλικιακής ομάδας και να στελεχωθούν με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό σε αναλογία 1 Νηπιαγωγός προς 15 παιδιά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου.

Ο Υπουργός Παιδείας κος Φίλης πρόσφατα εξήγγειλε τη δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική αγωγή. Είναι το πρώτο βήμα για την πρόσβαση όλων των παιδιών 4-6 χρόνων στο Νηπιαγωγείο. Για πρώτη φορά το εκπαιδευτικό τοπίο για αυτά τα παιδιά είναι καθορισμένο με ακρίβεια, χωρίς επικαλύψεις (κληρώσεις , παιδικοί σταθμοί κ.ά.). Από το ΥΠΠΕΘ μας ενημέρωσαν ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής- αποτύπωσης των πρώτων στοιχείων που σχετίζονται με το θέμα. Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν στοιχεία για:

-Τις κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων

-Τις εγγραφές με το έγγραφο με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με εγγραφές προνηπίων σε δημόσια νηπιαγωγεία» Φ7/55/6074/Δ1-19-01-2016

Με τις ενέργειες αυτές θα έχουμε μια πρώτη εκτίμηση για τον αριθμό των προνηπίων/νηπίων β΄ ηλικίας που δεν κατέστη δυνατό να φοιτήσουν σε δημόσια Νηπιαγωγεία. Εκτός αυτού θα εντοπιστούν οι περιοχές στην ελληνική επικράτεια στις οποίες δεν μπορούν να φοιτήσουν όλα τα προνήπια/νήπια β΄ ηλικίας.

Το ΥΠΠΕΘ όμως, άμεσα θα πρέπει να καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στο οποίο να περιγράφεται με ακρίβεια και με χρονοδιαγράμματα η διαδικασία και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν (προεγγραφές προνηπίων, εξασφάλιση κονδυλίων για διορισμούς νηπιαγωγών, κτιριακές υποδομές κ.ά)

Όλα αυτά θα πρέπει να δημοσιοποιoύνται για να γνωρίζει η εκπαιδευτική κοινότητα και να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών.

Παράλληλα θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για να νομοθετηθεί η δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση. Ο νόμος θα ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Προσχολική εκπαίδευση όπου υπάρχουν πολλές «γκρίζες ζώνες» με αποτέλεσμα το δημόσιο Νηπιαγωγείο να βρίσκεται στο στόχαστρο διαφόρων ατόμων ή ομάδων. (π.χ. οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών Νηπιαγωγείων οι οποίοι έκαναν προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωση της υποχρεωτικής μονοετούς φοίτησης στο Νηπιαγωγείο αλλά το αίτημά τους απορρίφθηκε).

Επίσης αφήνει πρόσφορο έδαφος σε μια ομάδα η οποία εδώ και χρόνια (και τώρα στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου) προσπαθεί να προωθήσει τις συντεχνιακές της διεκδικήσεις, χωρίς να ενδιαφέρεται για το καλό των παιδιών. Προτείνει την ακύρωση της μονοετούς φοίτησης στο Νηπιαγωγείο (γιατί όπως αναφέρει καταστρατηγούνται τα εργασιακά τους δικαιώματα) και την καθιέρωση Ενιαίου Εθνικού Πλαισίου Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης παιδιών 0-6 χρόνων, κάτι που θα υποβαθμίσει την ποιότητα της παρεχόμενης προσχολικής εκπαίδευση.

Είναι βέβαιο ότι η ενοποίηση δομών αγωγής και φροντίδας (μέριμνας) οι οποίες έχουν διακριτό ρόλο, (όπως οι Παιδικοί Σταθμοί), με εκπαιδευτικές σχολικές δομές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως το Νηπιαγωγείο, θα δημιουργήσει μια χαώδη κατάσταση στην εκπαίδευση και οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για τα παιδιά αλλά και για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Ζητάμε άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας για το θέμα της Δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής και του ωραρίου των Νηπιαγωγών το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα αν και ο νόμος είναι σε ισχύ εδώ και 3 χρόνια (4115/30-1-2013).