Γενικό Λογιστήριο του Kράτους

Ημερομηνία δημοσίευσης: Nov 24, 2016 5:9:55 PM

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

www.nipiagogoi.gr

Συνάδελφοι,

Μετά από επικοινωνία μας μες το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε ότι η αναγνώριση πλασματικού χρόνου (σπουδών, στρατού, και παιδιών) από 1/1/2017 θα κοστίζει περίπου τα τριπλάσια χρήματα.

Είναι καλό λοιπόν για όσους κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1/1/2011 να υποβάλλουν την αίτηση αναγνώρισης μέχρι τέλος του έτους (για να προσμετρηθούν οι πλασματικοί χρόνοι με μειωμένες τιμές) η οποία δεν είναι ούτε δεσμευτική ούτε άμεσα πρέπει να εξοφληθεί .

Σας επισυνάπτουμε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,τα οποία αναγράφονται στο κάτω μέρος της αίτησης, και σας παρακαλούμε για την ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συναδέλφων