ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: Sep 04, 2016 10:16:2 AM

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Τηλ.& Fax 28210-46468

http://users.otenet.gr/~daskhan

Ηλ. δ/νση: daskhan@otenet.gr

Μπουνιαλή 13-19 Εμπορικό κέντρο "Ερμής"

Χανιά 73134

Αριθ. Πρωτ: 45

Προς: ΜΜΕ

Τα μέλη του Συλλόγου

Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων

ΘΕΜΑ:ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Χανίων πραγματοποίησε συνάντηση με τις/τους νηπιαγωγούς της περιοχής μας την Παρασκευή 2/9, με πολύ μεγάλη συμμετοχή , μετά την, με Αρ. Πρωτ.: 140510/Δ1/ 1-9-16 εγκύκλιο του Υπουργείου με θέμα :«Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017. Ενημέρωση και οδηγίες για τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου», για την εφαρμογή των Υπουργικών αποφάσεων για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων και το ωράριο των νηπιαγωγών.

Στη συζήτηση που έγινε αναλύθηκαν τα παιδαγωγικά προβλήματα που προκύπτουν από την καθιέρωση του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Αναλυτικά:

Ø Η αποσύνδεση του πρωινού προγράμματος από το απογευματινό αλλάζει το χαρακτήρα του ολοήμερου προγράμματος και ουσιαστικά το μετατρέπει σε δομή φύλαξης. Το ολοήμερο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου κατά γενική ομολογία κρίνεται επιτυχημένο με επιστημονικά τεκμηριωμένη την παιδαγωγική προσφορά και τον αντισταθμιστικό του ρόλο, και έχει διακριτότητα από αυτόν του Δημοτικού ως προς τη ηλικία και τις μεθόδους διδασκαλίας.

Με τις νέες ρυθμίσεις συγκροτείται με διαφορετική σύνθεση ομάδας από το πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα , χωρίς καμία σύνδεση , συνέχεια ή συνεργασία μεταξύ των νηπιαγωγών , χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες παιδαγωγικές και ψυχολογικές ανάγκες της ευαίσθητης ηλικίας νηπίων και προνηπίων.

Ø Τα παιδιά του ολοήμερου προγράμματος θα αναγκάζονται να αλλάζουν, ομάδα , εκπαιδευτικό και χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με την κατανομή των μαθητών σε τμήματα με βάση το φύλο και την ηλικία μπορεί να προκύψει στην πρωινή ζώνη να υποδέχεται τα παιδιά ο/ η πρώτη εκπαιδευτικός, μετά να παρακολουθούν το υποχρεωτικό πρόγραμμα σε άλλη τάξη με άλλη/ άλλον εκπαιδευτικό και άλλη ομάδα παιδιών και στη συνέχεια να επιστρέφουν στο χώρο που γίνεται το ολοήμερο πρόγραμμα με άλλον/άλλη εκπαιδευτικό στον/στην οποίο ανατέθηκε το απογευματινό πρόγραμμα και άλλη ομάδα παιδιών. Πόση σύγχυση για παιδιά 4/5 ετών , ιδιαίτερα στην διάρκεια της προσαρμογής.

Ø Η διαφορετική ώρα προσέλευσης για παιδιά που φοιτούν στο ίδιο τμήμα θα δημιουργήσει συγκρούσεις με τους γονείς των μαθητών ιδιαίτερα στα συστεγαζόμενα με Δημοτικά νηπιαγωγεία οι οποίοι θα αναγκάζονται να περιμένουν έξω από κλειστές πόρτες ενώ ο/η νηπιαγωγός του παιδιού τους θα είναι μέσα. Αντίστοιχα η διαφορετική ώρα αποχώρησης στο ίδιο τμήμα, όπως φάνηκε και στις πρόωρες αποχωρήσεις όπου και όταν δινόταν χωρίς φειδώ , δυσκολεύει συναισθηματικά τα παιδιά που βλέπουν τους φίλους τους να φεύγουν νωρίτερα.

Ø Οι θέσεις των νηπιαγωγών σε κάθε σχολική μονάδα διακρίνονται και δεν είναι ενιαίες, ισότιμες και ισάξιες ως προς το παιδαγωγικό τους έργο με την κατάργηση της εναλλαγής του ωραρίου και της συνέχειας του προγράμματος στα ολοήμερα τμήματα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Η εμπειρία από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του ολοήμερου προγράμματος, και τον υποβαθμισμένο ρόλο του /της εκπαιδευτικού της απογευματινής βάρδιας ,ανέδειξε την ανάγκη καθιέρωσης της εναλλαγής των θέσεων στο ολοήμερο τμήμα.

Ø Η πολυαναμενόμενη εξειδίκευση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών, φέρνει αύξηση ωραρίου για την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων , αφού δεν λαμβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της λειτουργίας του νηπιαγωγείου, Τα πολυθέσια Νηπιαγωγεία στα οποία προβλέπεται μείωση ωραρίου ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας είναι μόλις 9 από 5.140 σε όλη τη χώρα, ενώ προβλέπεται ανάθεση ωρών διοικητικού έργου μόνο για τις προϊσταμένες που υπηρετούν σε ολοήμερα τμήματα χωρίς πρωινή ζώνη.

Με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Χανίων καλεί τους/τις νηπιαγωγούς μέλη του :

Ø Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων να προχωρήσουν σε δημιουργία αμιγών τμημάτων πρωινού ( κλασικού) και ολοήμερου προγράμματος όπου αυτό είναι εφικτό, με βάση τα παιδαγωγικά κριτήρια και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους.

Ø Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων να αναθέσουν το ολοήμερο τμήμα με εναλλαγή στο ωράριο της πρωινής και της απογευματινής βάρδιας στους εκπαιδευτικούς του ολοήμερου τμήματος , εκτός αν ομόφωνα αποφασίσουν την ανάθεση πρωινού ή ολοήμερου προγράμματος για όλη τη χρονιά.

Για το ΔΣ

Η πρόεδρος Ο γραμματέας

Κληρονόμου Ντίνα Σακελλαρίδης Θανάσης