Αίτηση ακύρωσης για το νέο τύπου Ενιαίο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: Jan 11, 2017 10:4:46 PM

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

www.nipiagogoi.gr

Συνάδελφοι

Η μάχη ενάντια στην υπουργική απόφαση συνεχίζεται.

Την Παρασκευή στις 9:00 π.μ. εκδικάζεται στο Συμβούλιο Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47 ) η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η ΔΟΕ για το νέο τύπου Ενιαίο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.

Ως Συντονιστικό Νηπιαγωγών ταχθήκαμε εξαρχής ενάντια στο νέο προαιρετικό Ολοήμερο που στόχο έχει την απαλλαγή του κράτους από τις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες ονομάζοντας τις καταρχήν προαιρετικές και μελλοντικά παραδίδοντας τη λειτουργία τους σε ΚΔΑΠ ή Δήμους.

Οι νηπιαγωγοί διαπιστώνουμε καθημερινά ότι η νέα Υπουργική Απόφαση για το ενιαίο τύπου Νηπιαγωγείο στερείται παιδαγωγικών τεκμηρίων και μεταλλάσσει το Νηπιαγωγείο σε σχολειοποιημένο πρόγραμμα με αυστηρούς χρόνους. Διαπιστώνουμε επίσης την υποβάθμιση του παιδαγωγικού χαρακτήρα της δεύτερης βάρδιας που μελλοντικά θα απαλλάξει το Υπουργείο από την υποχρέωση για τη στελέχωσή του με Νηπιαγωγούς και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος της ωρομισθίας και στο Νηπιαγωγείο.

Σας καλούμε σε μαζική συμμετοχή στο Συμβούλιο Επικρατείας την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου στις 9:00 π.μ. . Για τη συμμετοχή μας αυτή η ΔΟΕ έχει προκηρύξει 3ωρη διευκολυντική στάση από τις 8:00-11:00 π.μ.

ΖΗΤΑΜΕ

Ø Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο).

Ø Διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα από την έναρξη μέχρι το τέλος του και δυνατότητα εναλλαγής ωραρίου μεταξύ των νηπιαγωγών του πρωινού και του απογευματινού προγράμματος

Επισυνάπτεται η απόφαση της ΔΟΕ