Το τέλειο Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Ποιές είναι οι βασικές παράμετροι που πρέπει να προσέξω πριν επιλέξω
ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα από μία ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία;

 1. Η φερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρείας. Βέβαια λόγω της προστασίας του ΕΚΖ (Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής), η επένδυσή μου είναι προστατευμένη, αλλά γιατί να μπω στην ταλαιπωρία μεταφοράς σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση πτώχευσης. Δεν ξεχνάμε ότι το ΕΚΖ αποζημιώνει την επένδυσή μου μέχρι 30.000 Ευρώ. Ετσι αν κάνω συνταξιοδοτική επένδυση για μεγαλύτερο ποσό προτιμώ να 'σπάω' την επένδυση σε περισσότερα από ένα συμβόλαια (πιθανώς σε διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες) με συνολικό αναμενόμενο ποσό εφάπαξ στο τέλος της επένδυσης του καθενός συμβολαίου, κάτω των 30.000 Ευρώ.

 2. Καλό είναι να δούμε όχι μόνο το εγγυημένο επιτόκιο (π.χ. 2,5 %) που μας δίνει η ασφαλιστική εταιρεία για όλη τη διάρκεια του συνταξιοδοτικού μας προγράμματος, αλλά να ζητήσουμε και ένα πίνακα που να δίνει κατ' έτος την τιμή εξαγοράς, σε περίπτωση που θελήσουμε να 'σπάσουμε' το συμβόλαιό μας νωρίτερα από την συμφωνημένη περίοδο. Ας σημειωθεί ότι αν το συμβόλαιό μας ρευστοποιηθεί στα πρώτα χρόνια της επένδυσης, ενδέχεται να χάσουμε ένα μέρος του κεφαλαίου που επενδύσαμε. Έτσι είναι σημαντικό να υπολογίσουμε και να γνωρίζουμε σε πόσα χρόνια η τιμή εξαγοράς θα είναι μεγαλύτερη του συνολικού ποσού που έχουμε καταβάλει μέχρι τότε.

 3.  Πρέπει να ζητήσουμε να πληροφορηθούμε και τα εξής:
  • Το ύψος του εφάπαξ στο τέλος της συνταξιοδοτικής μας επένδυσης.
  • Το ύψος της εγγυημένης ισόβιας σύνταξης αν λάβουμε σύνταξη και όχι εφάπαξ.
  • Μήπως η ασφαλιστική εταιρεία δίνει και εγγυημένο ποσό εφάπαξ και εγγυημένη ισόβια σύνταξη και σε τι ποσό ανέρχονται αυτά.
  • Σε περίπτωση θανάτου μας (λίγα χρόνια μετά την έναρξη της συνταξιοδότησης) η σύνταξη μεταβιβάζεται στους δικαιούχους μας (σύζυγο, τέκνα, άλλα πρόσωπα) και για πόσα χρόνια. Εδώ αναφέρεται ο όρος εγγυημένη σύνταξη για x χρόνια (π.χ. για 5, 10 ή 15 χρόνια) και ισόβια στη συνέχεια.

 4. Το ύψος του ετήσιου μικτού ασφαλίστρου. Δηλ. τι θα πληρώνω κάθε χρόνο για την συνταξιοδοτική μου επένδυση. Θα πληρώνω με το μήνα (πιθανώς με χρήση κάρτας VISA ή με απευθείας ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό), με το τρίμηνο, το εξάμηνο ή το χρόνο ; Μπορώ να κάνω έκτακτες καταβολές ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια για να αυξήσω τη σύνταξή μου ή το εφάπαξ;

 5. Μήπως το ασφάλιστρο έχει υποχρεωτική ετήσια αναπροσαρμογή (για να καλύψει τον πληθωρισμό). Ενα ασφάλιστρο με αναπροσαρμογή 3% ενδέχεται να απαιτεί διπλάσια ή και τριπλάσια αποταμίευση μετά από 30 - 40 χρόνια από ότι πλήρωνα στην αρχή της αποταμίευσής μου (τον πρώτο χρόνο).

 6. Το τελικό ποσό μετράει. Δηλ. ξεχνάμε προς στιγμή το εγγυημένο επιτόκιο και συγκρίνουμε το τελικό ποσό εξαγοράς στο τέλος της συνταξιοδοτικής μας επένδυσης για τον ίδιο αριθμό ετών και το ίδιο ύψος σύνταξης (ή ετήσιου ασφαλίστρου). Π.χ. αν μία ασφαλιστική εταιρεία μας δίνει εφάπαξ 35.000 Ευρώ μετά από 30 χρόνια αποταμιεύσεων καταβάλλοντας 50 Ευρώ το μήνα, ενώ μία άλλη μας δίνει 42.000 Ευρώ για τον ίδιο αριθμό ετών και το ίδιο ασφάλιστρο το μήνα (ενώ και οι δύο έχουν την ίδια τιμή αναπροσαρμογής ασφαλίστρου ανά έτος) η δεύτερη εταιρεία δίνει φυσικά περισσότερα.

 7. Προσέχω να συμπεριληφθούν στο συμβόλαιό μου και καλύψεις πολύ σημαντικές, όπως η ΑΠΑ (Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων) και σύνταξη λόγω ΜοΑ (Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας). Για επεξήγηση των εν λόγω καλύψεων δες παρακάτω.

 8. Και επειδή ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο πράγμα στη ζωή μας (μαζί με τους φόρους φυσικά) δεν ξεχνάμε και αυτό το ενδεχόμενο. Ενα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το συνταξιοδοτικό μου πρόγραμμα είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεται από την ασφαλιστική εταιρεία το ενδεχόμενου πρόωρου θανατου του ασφαλισμένου και η περίπτωση ΜΟΑ (Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας) από ασθένεια ή ατύχημα.
  Ο Θάνατος ή περίπτωση ΜΟΑ μπορεί να συμβούν σε διάφορα στάδια οπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα (Α, Β ή Γ).
  ΘΑΝΑΤΟΣ στην περίοδο Α: Αν ο θάνατος επέλθει στην περίοδο της αποταμίευσης (Α), η ασφαλιστική εταιρεία συνήθως αποδίδει στους δικαιούχους όλο το ποσό της επένδυσης που κατέβαλε ο ασφαλισμένος μέχρι τότε, συν τις τυχόν υπάρχουσες υπεραποδόσεις. Αν όμως στο συνταξιοδοτικό μου συμβόλαιο έχει περιληφθεί και ασφαλιστική κάλυψη γνωστή ως ΑΠΑ (Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων) σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου  τότε οι δικαιούχοι του θανόντος (π.χ. τέκνα ή σύζυγος) σταματούν να πληρώνουν ασφάλιστρα και η συνταξιοδοτική επένδυση συνεχίζεται μέχρι το τέλος της συμφωνημένης περιόδου. Τα ασφάλιστρα πληρώνει η ασφαλιστική εταιρεία, ενώ στο τέλος της επένδυσης αποδίδεται στους δικαιούχους το συμφωνημένο εφάπαξ.

  ΜΟΑ (Μόνιμη Ολικη Ανικανότητα) από ατύχημα ή ασθένεια στην περίοδο Α: Στην περίπτωση που υπάρχει στο συμβόλαιο κάλυψη ΜΟΑ και συμβεί ατυχές γεγονός κατά την περίοδο Α, παρόμοια τα ασφάλιστρα πληρώνονται από την ασφαλιστική εταιρεία, ενώ στο τέλος της επένδυσης αποδίδεται στους δικαιούχους το συμφωνημένο εφάπαξ.

  Σύνταξη λόγω ΜΟΑ: Αν υπάρχει στο συμβόλαιο εκτός της παραπάνω και αυτή η ασφαλιστική καλυψη (σύνταξη λόγω ΜΟΑ) και συμβεί ατυχές γεγονός στην αποταμιευτική περίοδο Α, τότε πέρα από το ότι ο ασφαλισμένος σταματάει να πληρώνει ασφάλιστρα αρχίζει άμεσα να λαμβάνει τη συμφωνημένη σύνταξή του πριν ολοκληρωθεί η περίοδος Α. Στη συνέχεια όταν φθάσει η συμφωνημένη περίοδος συνταξιοδότησης, ο ασφαλισμένος συνεχίζει να λαμβάνει την εγγυημένη σύνταξη ή λαμβάνει το εφάπαξ που έχει συμφωνηθεί.
  Δεν ξεχνάμε ότι συμβαίνουν περί τα 24.000 ατυχήματα κάθε χρόνο στην Ελλάδα που αφήνουν γύρω στους 2.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες ανίκανους για κάθε εργασία (ΜΟΑ).

 9. Αν ο θάνατος επέλθει λίγα χρόνια μετά την έναρξη συνταξιοδότησης (δηλ. την περίοδο Β, όπως στο παραπάνω διάγραμμα, π.χ. ένα χρόνο μετά τη λήψη της σύνταξης), δυστυχώς η σύνταξη σταματάει και ο ασφαλισμένος χάνει τα χρήματα που είχε καταβάλει με εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει πρόβλεψη στο συνταξιοδοτικό συμβόλαιο για εγγυημένη σύναξη για x χρόνια (π.χ. για 5, 10 ή 15 χρόνια) μετά την έναρξη της συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει την εγγυημένη σύνταξη στους δικαιούχους (κληρονόμοι) μέχρι να συμπληρωθεί η συμφωνημένη περίοδος (5, 10 ή 15 χρόνια). Στην περίπτωση αυτή το ποσό της εγγυμένης σύνταξης μπορεί να είναι ποσοστό του ποσού της σύνταξης (π.χ. το 70%). Φυσικά αν ο θάνατος επέλθη στην περίοδο Γ (μετά την περίοδο των εγγυημένων ετών μεταβίβασης) η σύνταξη παύει να καταβάλλεται.

 10. Άλλες λιγότερο σημαντικές παράμετροι ενός συνταξιοδοτικού συμβολαίου είναι και οι παρακάτω:
  Αν ο ασφαλισμένος λόγω οικονομικών προβλημάτων (π.χ. ανεργία) σταματήσει προσωρινά τις καταβολές αποταμίευσης και εφόσον το συμβόλαιο έχει όπως λέμε αποκτήσει αξία εξαγοράς (αυτό γίνεται μετά μερικά χρόνια από την έναρξη αποταμίευσης) υπάρχει δυνατότητα το πρόγραμμα να μετατρέπεται σε 'ελεύθερο καταβολών'. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ και ο ασφαλισμένος μπορεί να το επαναφέρει σε ισχύ συνεχίζοντας μελλοντικά τις καταβολές, καταβάλλοντας το υπολοιπόμενο κεφάλαιο συν τους αναλογούντες τόκους.

 11. Μία άλλη σημαντική παράμετρος είναι η απαιτούμενη ηλικία του ασφαλισμένου για την έναρξη και τη λήξη του συνταξιοδοτικού προγράμματος. Π.χ. ηλικία του ασφαλισμένου/συμβαλμένου στην έναρξη να είναι μεταξύ 18 και 65 ετών και στη λήξη των καταβολών να είναι μεγαλύτερη των 50 ετών και μικρότερη των 80 ετών.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Comments