Είμαι νέος. Για σύνταξη θα μιλάμε;

ΑΣΤΟ ΓΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

Πέρα από την τάση για πτώση της τιμής του εγγυημένου επιτοκίου και την τάση για πτώση του ποσοστού εγγυημένου κεφαλαίου συνταξιοδοτικής επένδυ
σης κάτω του 100% (ιδιαίτερα όταν το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία γίνει υποχρεωτικό για τους εργαζόμενους) υπάρχουν και άλλοι λόγοι που η αναβλητικότητα στην έναρξη ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος έχει συνέπειες.

Μία καθυστέρηση έναρξης επιβαρύνει πολύ τις καταβολές που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ένα ελάχιστο επιθυμητό ύψος σύνταξης.

Αυτό συμβαίνει γιατί τα χρόνια αποταμίευσης συρρικνώνονται με αποτέλεσμα να απαιτούνται μεγαλύτερες μηνιαίες καταβολές για να έχουμε ισοδύναμη απολαβή σύνταξης (ένα ελάχιστο επιθυμητό ύψος χρημάτων κάθε μήνα όταν σταματήσουμε να εργαζόμαστε).

Στην περίπτωσή μας ο χρόνος είναι πράγματι χρήμα και κάθε καθυστέρηση έναρξης έχει επιπτώσεις στο ύψος της σύνταξης που θα λάβουμε, αν δεν αυξήσουμε υπερμετρα τις ετήσιες / μηνιαίες καταβολές που θα πρέπει να κάνουμε στο τέλος του εργασιακού μας βίου.


Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 3867/2010 που αφορά τη δημιουργία του ΕΚΖ (Εγγυητικό Κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης Ζωής), σε περίπτωση που κάποια ασφαλιστική εταιρεία κλείσει (κηρύξει πτώχευση ή αυτό επιβληθεί από την Τράπεζα της Ελλαδος), τα ενεργά συμβόλαια Ζωής γίνεται προσπάθεια να τα αναλάβει άλλη ασφαλιστική εταιρεία με τους ίδιους όρους.

Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, το ασφαλιστικό συμβόλαιο θα εξαργυρωθεί στην τρέχουσα αξία του και ο ασφαλισμένος θα λάβει την αξία εξαγοράς από το ΕΚΖ, το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τροφοδοτείται με πόρους από όλα τα ενεργά συμβόλαια Ζωής της Ελλάδος (στα οποία υπάρχει εισφορά υπέρ ΕΚΖ).

Υπάρχει όμως μία σημαντική λεπτομέρεια. Το μέγιστο ύψος αποζημίωσης του ΕΚΖ για συμβόλαια στη λήξη είναι 30.000 Ευρώ. Έτσι καλό είναι ο ασφαλιστικός σύμβουλος να συμβουλέψει τον ασφαλισμένο να δημιουργήσει πάνω από ένα επενδυτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα που το καθένα να έχει ως μέγιστο ποσό ρευστοποίησης στη λήξη του κάτω από το ποσό αυτό (30.000 Ευρώ).


Comments