Η σύνταξη μετά το 2015

Πολλοί δεν το γνωρίζουν αλλά το ύψος της εγγυημένης κρατικής σύνταξης από το δημόσιο ασφαλιστικό φορέα είναι 360 € από 1/1/2015. Είναι νόμος του κράτους (Ν.3863/2010) !!!

Είναι πλέον βέβαιο (σύμφωνα με τους εργατολόγους της ΓΣΕΕ) ότι οι εργαζόμενοι θα υποχρεωθούν να κάνουν ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία (όπως είναι σήμερα υποχρεωτική η ασφάλιση αυτοκινήτου ή ενυπόθηκου ακινήτου) γιατί το κράτος θα σταματήσει να καταβάλει εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.
Οταν αυτό γίνει υποχρεωτικό οι όροι συνταξιοδοτικής επένδυσης θα πάψουν να είναι τόσο ελκυστικοί, όσο είναι σήμερα (υψηλό επιτόκιο, εγγύηση του 100% του κεφαλαίου επένδυσης, κά).
ΜΗΝ ΑΡΓΕΙΣ η καθυστέρηση έναρξης ενός ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος είναι εις βάρος σου.


Comments