Taallinks >
Een aantal basisbronnen, bronnen die relevant (kunnen) zijn voor dit synonieten-woordenboek en bronnen die vooral om taalplezier draaien.
Veel woordenboeken en woordenlijsten dus, en weinig grammatica.
Deze linkverzameling is nog in ontwikkeling, en mogelijk zal het spectrum op den duur wat breder gaan worden ..."
De productieve woordenschat van een volwassen Nederlander [is] ongeveer 10.000 woorden, terwijl de receptieve woordenschat varieert van 45.000 tot 250.000 woorden ." (Vermeer 1986)

Taaluniversum Samenvattingen van onderzoeken en artikelen over woordenschatVlaams
 
 
A. Liekens Het Vlaams Woordenboek
(Ruim 5300 Vlaamse woorden met Nederlandse betekenissen en voorbeeldzinnen)

Luc  Taalvandaal  Woordenlijst Belgisch Nederlands
(Een lijst met bijna 2400 "Belgische" woorden met  Nederlandse verklaring.)

F. Melssen & D. Vanhoof De Vlaams-Nederlandse Woordenlijst
(Meer dan 1900 'items' waarin zowel vanuit het Vlaams als vanuit het Nederlands kan worden gezocht)

J. van Wijk Woordenlijst Nederlands-Vlaams ! Site verdwenen
(Een lijst van ca 400 Nederlandse woorden met het  Vlaamse alternatief)


   Dialect
   Nederland Vlaanderen
       

Er zijn helaas nauwelijks behoorlijke dialectwoordenboeken die op een nuttige manier online zijn te raadplegen.

Dialectometry.net
Overview of current and finished dialectometric projects in Groningen, Salzburg, Amsterdam, Leuven and Tübingen

Freie Universität Berlin Vakgroep Nederlands (2004)
Dialecten in Nederland en Vlaanderen
Een inleiding

Streektaal.net met ondermeer een mooie verzameling dialectkaarten

MWB Nederlandse en Vlaamse Dialecten
Bekijken, toevoegen en vertalen van dialecten, dialectwoorden en -zegswijzen.  Het gaat vrijwel uitsluitend om lokale 'dialecten', die in
 veel gevallen niet helemaal lokaal zullen zijn, en ook geen dialect.

Permanent Overlegorgaan Regionale Woordenboeken
o.a.informatie over Vlaams, Zeeuws, Achterhoeks en Liemers, Drents, Gelders, Overijssels, Stellingwarfs

Kocks & Vording (1997)
 Woordenboek van de Drentse dialecten
(Google Books, niet compleet)

Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde
o.a. informatie over Brabants, Gelders, Limburgs

Vos, P.H. & H. van Lieshout (1990)
Woordenboek van de Brabantse dialecten II
Kaarsenmaker, sigarenmaker, pottenbakker en diamantbewerker
(Limited preview in Google Books)

Weijnen, A.A Weijnen & Jan van Bakel (2004)
Woordenboek van de Brabantse dialecten  III,
Sectie 3: Het gemeenschapsleven, Afl.: 3 Kerk en geloof
(Limited preview in Google Books)

Tier, V de & A. Marynissen (2001),
Het dialectenboek 6. Van de streek
De weerspiegeling van dialecten in familienamen.
Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten
PDF, 361 pp, 39 mB
.
Limburghuis Algemeen Limburgs Woordenboek
Limburgs > Nederlands, Nederlands > Limburgs

Meertens Instituut Sprekende kaart Nederland

Unversiteit Gent Sprekende kaart Vlaamse zeevissers

Universiteit Gent
Woordenboek van de Vlaamse Dialecten - Dialectkaarten

De Taalkamer van het Gentse museum het Huis van Alijn
Geluidsfragmenten dialecten

Georges Brems Willebroeks woordenboek (Prov. Antwerpen)

Dick Wortel Leids woordenboek
Woordenboek van Leidse woorden en uitdrukkingen

Plat Haags
(vertalen in het Haags van teksten en webpagina's)
Groen-geile haumpeits

Katwijks woordenboek

Jan Stroop UvA  Poldernederlands
GeluidsfragmentenFries
 

Dijkstra, W. (1898-1911) Friesch woordenboek (Lexicon Frisicum)
Deel 1 (A-H)  PDF 36 Mb
Deel 2 (I-P)   PFD 25 Mb
Deel 3 (R-W en nalezing) PDF 34 Mb

Johan Winkler (1874) Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon

Jasmin Harvey (2000)  Effects of Frisian on Dutch
Niet meer van de oorsronkelijke plek (UCLA) te downloaden, maar hier nog wel. (Directe link naar 265 kb pdf)


Afrikaans
 


D.C. Hesseling (1899)  Het Afrikaansch.
Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche taal in Zuid-Afrika

 M. Bas   Woordenlijst Afrikaans - Nederlands
(Met veel voorbeeldzinnen en toelichtingen)

H.J.J.M. van der Merwe (1991) Vroeë Afrikaanse woordelyste
(Met zeven beknopte woordenlijsten uit de late negentiende eeuw)

suidafrika.nl
 Afrikaanse woordenlijst met Nederlandse vertaling
en een lijstje met leuke woorden.

Gozuidafrika
Woordenljst  Afrikaans - Nederlands
Woordenlijst Nederlands - Afrikaans


Surinaams
 

Charry et al (1983)  De talen van Suriname
Surinaams-Nederlands

SIL Languages of Suriname 


Jargon

Jac. van Ginneken (1914)
Handboek der Nederlandsche taal, Deel II
De sociologische structuur onzer taal II.
Met o.a. Jodentaal, Bargoensch, Handelstaal, Rechtstaal, Jagerstaal, lagere vaktalen, socialistische-arbeiderstaal, soldatentaal, Zeemanstaal

Neoterm Vakterminologie
computer & informatietechnologie, economie, geneeskunde, godsdienst, natuurwetenschappen & techniek, overheid, taal

M. Feenstra  Bargoens voor beginners

Woordenlijst Waterlooplein


The Alternative Dictionaries  Dutch

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Glossarium Verenigde Oost-Indische Compagnie

H.M.F. Landolt (1861) Militair woordenboek

Floor Management jargon

Richard Watesse
Meertalig woordenboek duiken en onderwateractiviteiten

Jaap van der Wijk De taal van het water

Literair woordenboek
(275 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben, dus waarom het 'literair woordenboek' genoemd wordt is niet duideljk.)

Peter Ansoms/AGFA
Glossarium van grafische vakterminologie    Dode link

M.J. van der Meulen et al (2003)
Grondsoorten en delfstoffen bij naam
Namen en omschrijvingen van grondsoorten die voorkomen in Nederland en van daarvan vervaardigde grondstoffen.
(De link gaat naar een pagina waar de meer dan 5 Mb grote pdf kan worden gedownload.)

NGV Geologie in telegramstijl
Betekenis en inhoud van geologische begrippen en namen.
Met trefwoordenregister.

Lekker Helder / Wouter de Koning
Het Ambtelijk Woordenboek
Geeft suggesties van 'heldere woorden' waarmee meer dan zevenhonderd ambtelijke termen te vervangen zijn.

Marc de Coster Wielerjargon

Noorderpoortcollege Winschoten Studententaal


Medisch

Ziekenhuiswoordenboek
Academische en Engels namen met Nederlandse verklaring.

Van der Stichele
Dutch List and Glossary of medical termsDigiTaal

Woordenboek SMS en MSN

Groot Nederlands Chatwoordenboek

Intuh.net  Beknopte woordenlijst Usenet

Educos Internetwoordenboek


Straattaal
 

Straattaalwoordenboek
(met ruim 3600 woorden)

Groep 8 Sint-Antoniusschool Amsterdam
Straattaal (met woordenboek)


 


Duits
 

Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache
http://www.dwds.de/
über 410.000 lexikografisch geprüfte Einträge aus fünf Wörterbuchquellen: das Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (WDG), das Deutsche Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm und seine Neubearbeitung sowie das Etymologische Wörterbuch des Deutschen von Wolfgang Pfeifer.

Jacob und Wilhelm Grimm
Das Deutsche Wörterbuch

MWB Woordenboek Duits-Nederlands

Duitse spreekwoorden en gezegden. redensarten-index
Wörterbuch für Redensarten, Redewendungen, idiomatische Ausdrücke, feste Wortverbindungen

Universität Augsburg
Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA)

Echtenamen Sammlung ausgefallener, seltsamer und ungewonliger Personen- und Ortsnamen
(Ook namen in combinatie met beroep)

Michiael Timmerhaus  Omawoerter
Ouderwetse Duitse woorden

Helmut Genaust (1996)
Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen
(Google Books. Niet compleet)Engels
 


Dictionaries
 

WordWeb
Een uitstekend Engels woordenboek, ook voor offline gebruik te downloaden.

Cognitive Science Laboratory, Princeton University
WordNet online.

Merriam-Webster's Dictionary of Synonyms

M. Quinion 2002
Affixes: the building blocks of English

Word Spy / lexspionage 
New words and phrases that have appeared multiple times
 in newspapers etc.


Van der Stichele
Multilingual Glossary of technical and popular medical terms
 in nine European Languages

Dunglish Where Dutch and English collide


Etymology Engels
 

Douglas Harper
Online Etymology Dictionary

Eric Partridge (1966)
Origins: An Etymological Dictionary of Modern English
(Google Books. Niet compleet)

John Bellenden Ker (1837)
An Essay on the Archaeology of Our Popular Phrases, and Nursery Rhymes.  Vol I  Vol II

G. W. Moore (2008)
 Medical etymology for anatomic pathologists

Slang
 

Dictionary of English slang and colloquialisms of the UK
Urban dictionary
Slangsite
Internet Slang Dictionary


Varia

Ambrose Bierce  The Devil's Dictionary

The Phrontistery

The Unword Dictionary
(Daar zitten Engelse synonieten tussen)

Wordsmith Internet Anagram Server

Fun with words  A Celebration of the English Language

Milkinfirst
(Kijk vooral naar de Profanisaurus)

Language Fun
(dode link)

The Linguistic Fun Page

Dylan Sung Notoriously Badly Translated Menus
Weinberger The speech accent archive

Guy Duetscher (2005) Putting the Past in its Place
(Dat is een citaat uit het boek The Unfolding of Language )


Flora and fauna

Biolib - Biological Library
An international encyclopedia of plants, fungi and animals.

Mark Isaak Curiosities of Biological Nomenclature

Douglas Yanega Curious Scientific Names

Arnold Menke Funny or Curious Zoological Names

Paul May Molecules with Silly or Unusual Names

The Phronistery Unusual Animals


< Taalrechts
 ... Nederlands, Vlaams, Afrikaans, Surinaams, Duits, Engels.
dialect, bargoens, jargon, slang, straattaal, groepstaal, synoniemen, etymologie, spreekwoorden, plaatsnamen, toponiemen, naamkunde, persoonsnamen, beroepen, neologismen, flora, fauna

Als het goed is openen alle links in een nieuwe  tab of een nieuw venster.


Woordenboeken Nederlands
 

Van Dale  Onlinewoordenboek Nederlands

Open Taal WikiWoordenboek
(Een woordenboek waaraan nog verschrikkelijk veel werk moet worden verricht, zodat het nog nauwelijks bruikbaar is.)

Instituut voor Nederlandse Lexicologie
De historische woordenboeken van het Nederlands
   - Vroegmiddelnederlands Woordenboek
   - Woordenboek der Nederlandsche Taal
   - Oudnederlands Woordenboek
   - Middelnederlands Woordenboek

Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Algemeen Nederlands Woordenboek Demonstratieversie
Het ANW is een onlinewoordenboek in ontwikkeling van het eigentijdse Nederlands in Nederland en Vlaanderen. De taalperiode die het ANW bestrijkt, loopt vooralsnog van 1970 tot 2019

Van der Sijs (2002)  Chronologisch woordenboek.
De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen.

Calisch & Calisch (1864)
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

Het Groene Boekje (Woordenlijst Ned. Taal)

P. Weiland (1858) Kunstwoordenboek of Verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen enz.

Taco H. de Beer en Eliza Laurillard (1899)
Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen

De Griekse Gids De Griekse woorden in de Nederlandse taal


Nieuwe woorden / Neologismen

Instituut voor Nederlandse Lexicologie Neologismen Online
Lijst met ca. 19.000 nieuwe Nederlandse woorden en uitdrukkingen: lemma, woordsoort, definitie, voorbeeld met bronverwijzing
Het bestand neologismen is een bijproduct van het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW), een online wetenschappelijk woordenboek van de standaardtaal in Nederland en België in de periode 1970-2018.

INL en Meertens Instituut. Meldpunt Taal
Meld taalgebruik dat u is opgevallen op straat, uit de mond van kinderen, op het internet, in de krant, of op radio of tv. Ook kunt u meldingen van andere taalgebruikers lezen.

Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie
 Nederlandse neologismen

Steemers Nieuwe Nederlandse woorden sinds 1980
(Lijkt niet meer te worden bijgewerkt)

Writers Block magazine   Woordenboek van de 21ste Eeuw

Ronald van den Boogaard Nieuwe woorden


Synoniemen
 

MWB Synoniemenwoordenboek

synoniemen.net

Linda Aben Online Nederlands Woordenboek
(Het heet 'woordenboek', maar geeft alleen synoniemen)

Stichting ter Bevordering van het Nederlandsche Woord en Taboedoorbreking  Synoniemen van Anierken

Dick van Zijderveld Woordenlijst Evenwaardig Nederlands
Voorstellen voor Nederlandse woordkeuze
(Feitelijk zijn het dus synoniemen)

Lekker Helder / Wouter de Koning
Het Ambtelijk Woordenboek
Geeft suggesties van 'heldere woorden' waarmee meer dan zevenhonderd ambtelijke termen te vervangen zijn.


Etymologie Nederlands

Van der Sijs (ed) 2010. Etymologiebank
Informatie uit meer dan vijfentwintig woordenboeken met herkomstinformatie beschikbaar. In volgende releases zullen stapsgewijs nieuwe woordenboeken aan de etymologiebank worden toegevoegd.

De Vries, De Tollenaere & Hogenhout-Mulder (1963-1971)
Nederlands etymologisch woordenboek  (Niet compleet)

Carolus Tuinman (1722) Fakkel der Nederduitsche taale
ontsteken byzonderlyk aan de Hebreeuwsche, Grieksche, en Latynsche spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de overblyfzels der gryze aaloudheid, en die van laatere eeuwen

Van der Sijs (2002)  Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen.

Douglas Harper  Online Etymology Dictionary 

Spreekwoorden
 

P.J. Harrebomée (1858-1862)
Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal
(42540 gezegden, maar betekenissen ontbreken vrijwel)

Leuk om te lezen is:
Ewout Sanders(2008). "Alsof er een Engeltje over je tong p…
De kuisheidspuntjes in het spreekwoordenboek van Harrebomée.". Trefwoord, tijdschrift voor lexicografie. Jrg 2008.

J.P. Sprenger van Eijk (1844), Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder aan de scheepvaart en het scheepsleven, het dierenrijk en het landleven ontleend

F.A. Stoett (1923-1925)
Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

Carolus Tuinman. De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden, opgeheldert tot grondig verstand der vaderlandsche moedertaal.
Deel I (1726)  Deel II (1728)  (DBNL)

Uitvaartinformatie De dood in de Nederlandse taal


Beroepsnamen
 

J.B. Glasbergen (2004)   Beroepsnamen 1300-1900
(circa 25.000 beroepsnamen, zonder verklaring. Bij de ca 600 aanvullingen soms wel wat informatie)

Meesters,  Vulsma & Crasborn (1971)   Beroepsnamen
(ca 160 namen met korte verklaring)
Pagina verdwenen

Kees Nieuwenhuijsen
Beroeps-  bijnamen in de Lage Landen 1250-1300
(Ruim 500 namen)
 
Plaatsnamen en plaatsnaamkunde
 

P. Klein Nederlandse gemeenten en plaatsen

Gildemacher (2008)
Friese plaatsnamen: alle steden, dorpen en gehuchten
(Niet compleet. Met naamhistorie en naamverklaring)

P. Janssens Plaatsnamen in Belgie

M. Gysseling (1960)
Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226)

Tuttel & Steenwijk Naamkunde
Artikeltjes over naamkundeen dialectbenamingen

Marcel Vervloet Oude plaatsnaamonderdelen

J.C. ter Laak (2005) De taal van het landschap
Pilotproject Toponiemen in de Berkelstreek
Een verkennend onderzoek naar de bruikbaarheid van geografsche namen voor het reconstrueren van de geschiedenis van het Oost-Nederlandse landschap
Eerdere links naar projectpagina en daar vrij verkrijgbare publicatie als pdf werken niet meer en de publicatie is alleen nog maar als referentie te vinden. Daarom hier op een andere manier
Downloaden (142 pp, 2.3mb)
Weergeven via Google viewer
  

Persoonsnamen

Kuiper, Hendriks & Koetsier (1993-2009)
Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten

Maarten van der Meer Vernoeming
Met tal van goed gedocumenteerde curiositeiten betreffende voornamen, achternamen, bekende personen, familieadvertenties en genealogie

Tier, V de & A. Marynissen (2001),
Het dialectenboek 6. Van de streek
De weerspiegeling van dialecten in familienamen.
Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten
PDF, 361 pp, 39 mB

Kees Nieuwenhuijsen
 - Vroeg-middeleeuwse voornamen en achternamen in Nederland en Vlaanderen
- Voor- en achternamen in de Lage Landen 1250-1300

Marcel Vervloet
Een familienaam is je gegeven
Een voornaam is je gegeven
Voornamen

Flora en fauna

Plantaardigheden
Nederlandse, Latijnse en Engelse plantennamen

Meertens
Volksnamen van planten in het Nederlandse taalgebied
(Geen lijst, maar een database met kaartjes)

Natuurcijfers
Naamlijst Zoogdieren van Europa
Wetenschappelijke, Nederlandse en Engels namen.

Op Waarneming.nl kunnen soortlijsten van planten en dieren in elf talen als pdf worden gedownload

Anagrammen
 

Wordsmith Internet Anagram Server
In 10 talen, w.o. Nederlands

Taalorganisaties
 

Nederlandse Taalunie
   Taaluniversum
   Taaladvies

Genootschap Onze Taal

Netwerk Naamkunde Databanken

Meertens Instituut Databanken

Instituut voor Nederlandse Lexicologie


Eigenaardigheden

Ewout Sanders Woordhoek weblog NRC Handelsblad

Battus Opperlandse taal- & letterkunde

Alles op een Rij:  Taal

Aad van de Wetering Letters en cijfers

Slagerij van Kampen
Tenenkrommende taalmissers in beeld (Flickr)

Paul van Buuren Bon Mots du Jour

Taalkoeien taalblog over taalvariatie en taaleigenaardigheden

Marc De Coster Kleurrijk taalgebruik

Marc de Coster Het laatste woord
neologismen, eufemismen, scheldwoorden, jargon, uitdrukkingen

Frans Collignon Het woordenreservaat
Nostalgia & Purismus

Dick van Zijderveld Woordenlijst Evenwaardig Nederlands
Voorstellen voor Nederlandse woordkeuze

Stichting Nederlands 2400 x liever Nederlands

Platform Signalering Onjuist Spatiegebruik (SOS)

Bond tegen Leenwoorden

Het Neerlandsch Genootschap ter bevordering van het Belegen Woord
"Het Neerlandsch Genootschap ter Bevordering van het Belegen Woord heeft de pen aan de wilgen gehangen, heeft de pijp leeg, is opgehouden te bestaan."

Forum ter bewieroking van archaïsch Nederlands taalgebruik    (Hyves)
(Met Hyves ten onder gegaan?)

Stichting Taalverdediging voor herstel en behoud van het Nederlands

Bennis, Cornips & Van Oostendorp (2004)
Verandering en verloedering. Normen en waarden in het Nederlands
Amsterdam University Press/Salomé
pdf 90 pp, 960 Kb.

Arjen Ligtvoet "Vaagtaal is het gebruik van woorden en uitdrukkingen die onduidelijk, dubbelzinnig, misleidend, overbodig of storend zijn. Kortom, vaagtaal is vage taal."

Arjen van Kol(?) Automatisch Ouderwetsch Uitgefoeterd
Bevat verwensingen uit de pen van Bredero, Vondel, Cats, Hooft, Wolff en Deken, Multatuli en tal van anderen

Miels Oud Nederlandsch Scheldwoorden Archief

Miels Oud Nederlandsche Uitroepen en uitdrukkingen


Varia

Boers woordenboek
Een satirische woordenlijst, gekruid met taalhumor en andere absurditeiten.

Ouders Online Woordenboek kinder-Nederlands

Teksten van Koot & Bie 

De Bibliotheek der Nederlandse Letteren
Titels Nederlandse Taalkunde
(Verschillende titels zijn hier reeds apart opgenomen)

Radboud Universiteit & Nederlandse Taalunie
Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)

Vakgroep Nederlands Freie Universität Berlin
Nederlands Online
(Een uitstekende tweetalige site met de hoofdthema's  Feiten en cijfers, Taalvariatie Morfologie, Fonologie en Syntaxis)

Vakgroep Nederlands Universiteit Wenen
Geschiedenis van het Nederlands

Onze Taal Taaladviesdienst

Vlaamse overheid De Taaltelefoon (taaladviesdienst)

De publieke Vlaamse radio- en televisieomroep VRTtaal.net

Cees Phielix ABC van de Nederlandse Taal

Vlaamse overheid Taalwetwijzer

Ethnologue: Dutch  An encyclopedic reference work cataloging all of the world’s 6,912 known living languages

Steven Pemberton, 1993
An Englishman's Difficulties with the Dutch

Arjen van Kol Automatisch Ouderwetsch Uitgefoeterd
Bevat verwensingen uit de pen van Bredero, Vondel, Cats, Hooft, Wolff en Deken, Multatuli en tal van anderen.Taalsites van Enneltalers
 

Herman Elderson
  Het woord-anders-boek
  Spreekmoorden en Verzegden
  Nomen Est .....
  nltaal.nl

Ruud Harmsen   Artikelen over de Nederlandse taal

Luc  Taalvandaal 

Ernie Ramaker "Schrijfsels"
Over Noors en Deens,  Rare plaatsnamen in Nederland,
en Hen en hun

Maurice Vandebroek   Taal & Teken

DirkJan Vos Bommelwoorden  ,  LeukLijstje

Wugi   Wugi's Taalzaak

Onno Zweers Het beste van nl.Taal
(Nou ja, van 1996-1998 misschien)