Parageinen, pleziekwoorden of synonieten zijn bestaande woorden (bij voorkeur te vinden in een woordenboek) waarvan één letter is verwijderd, toegevoegd of vervangen, en voorzien van een nieuwe definitie.
Ook ou, au, ui, ij, ei, eu, ch, ck, aa, oo, ee, uu, ng mogen als één teken worden gebruikt.
Ze zijn vanaf eind 2006 gepost in Usenetgroep nl.taal, en verzameld, geredigeerd, geselecteerd, en waar nodig verbeterd door Woorddanser.

Dit woordenboek bevat slechts een selectie uit wat er is gepost en de woorden en definities zijn anoniem opgenomen. De namen van de deelnemers zijn te vinden op de geschiedenispagina.

Het woordenboek is bijgewerkt tot 1 november 2010 en zal worden aangevuld uit nieuwe bijdragen zolang er nieuwe synonieten worden geproduceerd. Ook het maken en toevoegen van illustraties bij synonieten zal doorgaan.

De meeste afbeeldingen op deze site kunnen worden vergroot door erop te klikken. Een enkele keer krijg je dan wat anders te zien dan je zou denken.


 
Suggesties voor het gebruik
Het woordenboek kan op meerdere manieren gebruikt worden. Je kan er uiteraard gewoon af en toe wat in lezen, maar het kan ook voor een gezelschapsspel gebruikt worden. Gezellig op de bank raadseltjes opgeven als: Wat is een immorel? En hoewel ze er niet speciaal voor zijn geschreven, kunnen veel definities als cryptoniet gebruikt worden. Het verschil met een crypotogram is dat de oplossing een synoniet is.
Reeds in den verre oudheid vermaakte de gegoede burgerij zich op donkere winteravonden met een gezellig spelletje synonieten.

Ondanks onze strenge controle, kan onbedoeld een enkel graatje in dit product zijn achtergebleven.
Aanvullingen, verbeteringen en correcties worden op prijs gesteld, maar het is helaas voor bezoekers (nog?) niet mogelijk om op deze site commentaar achter te laten. Nieuwe synonieten kunnen het best worden gepost in nl.taal, in de synonietendraad die op dat moment actief is. Die wordt meestal aan het  begin van de maand gestart. Voor commentaar op deze site is het wel mogelijk om Woorddanser een email te sturen. Click op de afbeelding voor het adres (en vergeet de @ niet).
     Gesponsoorde links 
  Arctitectenbureau Talamini
  Voor klassieke iglo's en ijsmachines.
  (Tevens slagroomspuit gevraagd)
  www.talaminiijs.nl

  Arkitectenbureau Noach
  Voor al uw woonboten, reddingsvaartuigen
  en konijnehokken.
  (Tevens dompelpomp gevraagd).
  www.arkenoachs.nl
 
© Woorddanser 2008-2013
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woorddanser. Beperkt citeren met bronvermelding is wel toegestaan
.

  WAARSCHUWING!
Dit woordenboek bevat een grote hoeveelheid nonsens en taal die als grof of erger zou kunnen worden ervaren. Er is veel 'poes- en piephumor' en er wordt nog wel eens met stereotypen en vooroordelen gespeeld. Mensen die dat niet op prijs stellen kunnen daarom beter niet verder lezen, tenzij om iets meer van de volkstaal te leren. Aan mensen die er wel van houden maar van lachen snel buikpijn krijgen wordt geadviseerd om niet te veel ineens tot zich te nemen.
De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade of ongemak opgelopen door, of toegeschreven aan, het raadplegen van dit woordenboek. Dat moeten de lezers zelf maar doen.

Voor haastige lezertjes
 
een verre van representatieve selectie uit het Groot Woordenboek
Door veranderingen door Google is dit nogal onleesbaar geworden.