Πρόγραμμα

Παρακαλούμε, κατεβάστε και συμβουλευτείτε το συνημμένο πρόγραμμα του συνεδρίου.

Αρχίστε να ετοιμάζεστε σιγά-σιγά!

Έμειναν
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget
μόλις
Ċ
Program.pdf
(1925k)
Kostas Dinas,
27 Ιουλ 2009, 7:36 π.μ.
Comments