Αρχική Σελίδα

Αφίσα Συνεδρίου


Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: 
Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης ΜάθησηςΗμερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014               Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τύπου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας


Πληροφορίες Πρόσβασης:
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
 

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν καινοτόμες καλές πρακτικές στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες προωθούν την αριστεία και αναδεικνύουν τα χαρίσματα του κάθε παιδιού, σε μια διαδικασία προσωποποιημένης μάθησης (personalized learning).

Κεντρικό ζήτημα είναι το δίπτυχο της ακαδημαϊκής αριστείας και της προσωποποιημένης μάθησης ως έννοιες αλληλοσυμπληρούμενες και αλληλοεξαρτώμενες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ερωτήματα που αναδεικνύονται μέσα από αυτή τη σχέση είναι γύρω από το πώς το σχολείο του μέλλοντος μπορεί να συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αριστεία, να εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές που αναγνωρίζουν και αναδεικνύουν παράλληλα τις προσωπικές και ιδιαίτερες κλίσεις, ανάγκες και τα χαρίσματα των μαθητών. Το Συνέδριο παρουσιάζει καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ενισχύει την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών της εκπαιδευτικής κοινότητας.