Strona główna

Szczegółowy harmonogram wystąpień

SESJE REFERATOWE

Sobota, 22.04.2017

12:00 – 13:45

Maksymilian Rybacki - Modelowanie przepływu poniżej zbiornika Stare Miasto na rzece Powie przy użyciu narzędzi GIS i pakietu HEC-RAS

Emil Żukowski - Zasoby materii organicznej w glebach lekkich oraz możliwości jej zwiększenia

Magdalena Krajewska - Zasolenie gleb ogrodów przydomowych

Marta Gosztyła - Wpływ elektrowni wiatrowych na człowieka i środowisko przyrodnicze

Bartosz Krzysztofiak oraz Aleksandra Simińska - Warunki pracy węzła Nowy Młyn na rzece Wełnie w aspekcie migracji ryb oraz potencjału turystyki wodnej

Karolina Kraczkowska - Inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych na podstawie wybranych materiałów geodezyjno - kartograficznych

Agata Jasiak oraz Stanisław Zaborowski - Przepławka szczotkowa, jako urządzenie dwufunkcyjne – na przykładzie rzeki Wełny w przekroju Nowy Młyn

 

16:30 – 18:30

Wiktoria Orłowska - Przystosowanie adaptacyjne bydła ras rodzimych do wypasu całorocznego.

Artur Jędrzak - Zastosowanie ligniny i jej pochodnych w roli tanich i odnawialnych prekursorów zaawansowanych materiałów hybrydowych

Krzysztof Turczański - Występowanie jesionu wyniosłego w strukturze pionowej drzewostanu na wybranych siedliskach lasu wilgotnego

Anna Lewandowska - Wpływ grzyba Coniophora puteana na skład strukturalny drewna Populus tremula

Mateusz Sypniewski - Program przywrócenia Kakapo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela, 23 kwietnia 2017

10:00 – 12:30

Luiza Dawidowicz – Uprawa grzybów z rodzaju boczniak na przykładzie boczniaka łyżkowatego

( Pleurotus Pulmonarius (fr.) quel.)

 

Anna Gałczyńska - Uprawa przepękli ogórkowatej ( Momordica charantia L.)  - wykorzystanie w żywieniu i leczeniu ludzi

Aleksandra Sulkowska - Regulacja mechanizmu NMD u Arabidopsis thaliana

Mateusz Chmielarz oraz Krzysztof Winiarczyk - Pierwiastki niezbędne i toksyczne w rybach z Parku Narodowego Bory Tucholskie

Magdalena Gajownik - Stosowanie monitoringu komputerowego w stadzie krów mlecznych

Olga Andrzejczak - Problemy eksploatacyjne oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadu czynnego ze szczególnym uwzględnieniem  bakterii nitkowatych

Juliusz Pijacki - Wykorzystanie ciekłych odpadów z przemysłu rolno-spożywczego jako podłoża do hodowli mikroalg

Donata Kosicka – Dziechciarek - Broń biologiczna na przestrzeni wieków

Krzysztof Gosik - Wpływ analogu glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1), eksenatydu, na aktywność fosfolipazy A2 związanej z lipoproteiną (Lp-PLA2) oraz poziom fosfatydylocholiny (PC) i czynnika aktywującego płytki (PAF) w osoczu szczura z zespołem metabolicznym indukowanym fruktozą.

 

16:00 – 17:00

Joanna Markowicz - Zastosowanie konstruktów lekowych celekoksybu i Fmoc-Leucyny z biotynylowymi dendrymerami PANAM G3 w terapii przeciwnowotworowej

Cezary Odrzygóźdź - Wpływ ekstraktu etylowego z Aloe arborescens Mill. Na komórki linii nowotworowych jelita grubego człowieka Caco-2 i HT29.

Natalia Pieńkowska – Wpływ dendrymerów poliamidoaminowych generacji trzeciej (PANAM G3) skoniugowanych z agonistą COX-2 i antagonistą PPARγ na komórki raka płaskonabłonkowego

Wojciech Kusztal - Analiza zmian w proteomie wątroby myszy wywołanych dietą wysokometioninową

 

 

 SESJE POSTEROWE

 

22 kwietnia 2017 godz: 11:00 - 12:00

23 kwietnia 2017 godz: 14:45 - 16:00

Anna Przybylska

System gospodarowania a zawartość polifenoli ogółem w kaszach

 

Katarzyna Mikołajczak

Wpływ ekstraktów metanolowych z mikroalg na wybrane szczepy bakterii gram dodatnich i ujemnych

 

Artur Jędrzak

Zastosowanie materiału hybrydowego powstałego na bazie krzemionki Strӧbera i ligniny Krafta

 

Natalia Mazurkiewicz

Wirusy - potencjalny problem w ksenotransplantacjach w układzie świnia-człowiek

 

Olga Andrzejczak

Metody oczyszczania ścieków mleczarskich

 

Paweł Śledziński

Przeciwnowotworowy potencjał ekstraktów z roślin Cannabis sativa

 

Małgorzata Łochyńska, Joanna Grześkowiak

Znaczenie gospodarcze morwy białej

 

Marcin Ryczek

Zastosowanie nanocząstek w medycynie

 

Weronika Kmiotczyk

Zdolność krzewów berberysu do akumulacji mikropyłów z powietrza

 

Marek Kruczek

Wzbogacanie produktów cukierniczych wytłokami owocowymi

 

Joanna Wojciechowska

Wpływ stosowania glinki kaolinitowej do mieszanek pełnoporcjowych dla kurcząt brojlerów na parametry densytometryczne kości piszczelowej

 

Agata Graczyk, Małgorzata Król

Słodkie białka

Michał Woźniak, Jan Janicki

Wpływ żywienia krów mlecznych na występowanie chorób i zaburzeń metabolicznych

 

Agata Korbas

Wpływ egzogennej poliaminy na zmiany aktywności wybranych enzymów układu antyoksydacyjnego w roślinach ogórka gruntowego (Cucumis sativus L. ) w czasie postępującego stresu zasolenia

 

 Małgorzata Strzelczyk, Magdalena Chudy, Grzegorz Oleszak, Natalia Kryszak, Joanna Banach

Charakterystyka odmian konopi siewnych (Cannabis Sativa L.) uprawianych w Polsce

 

Monika Kubiak

Produkcja owadziej alfa-amylazy w rekombinowanych komórkach Yarrowia Lipolytica - kinetyka procesu i korelacja aktywności z liczbą kopii genu

 

Natalia Prządka, Dominika Kapuścińska, Krzysztof Sosnowski

Analiza wzrostu i rozwoju sadzonek w kulturze in vitro wybranych odmian Solanum tuberosumL.

 

Paulina Korpys

Yarrowia Lipolytica - unikatowy metabolizm w procesach biotechnologicznych

 

Anna Skwarek

Aplikacyjne zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu bydła

 

Sebastian Wawrocki

Aktywność IL-18 i IL-18BP w organizmie człowieka

 

Julia Szułczyńska

Wpływ wybranych olejków eterycznych na biofilm bakteryjny S. mutans

 

Justyna Agier

Katelicydyna LL-37 w infekcji Mycobacterium tuberculosis

 

Łukasz Schilke, Tomasz Drobiszewski

Poznanie przyczyn niskiego spożycia wołowiny w Polsce oraz możliwości jej promowania

 

Magdalena Kubiak

Sporosarcina pasteurii 

Agata Kostrzewa

Reakcja wiewiórek rudych (Sciurus vulgaris) na oferowanie pokarmu antropogenicznego w parku Łazienki Królewskie w Warszawie

 

Anna Przybył

Możliwość wykorzystania skrobi opornych na amylolizę do produkcji oleożeli

 

Magdalena Zdanowicz

Negatywny wpływ straszyków (Phasmatodea) na plantacje i tereny rekreacyjne

 

Paulina Maciejewska

Możliwość wykorzystania skrobi opornych na amylolizę do tworzenia emulsji spożywczych

 

Aleksandra Reksa

Rodzaje agresji u psów

 

Izabela Liśkiewicz

Markery molekularne ISSR do oceny zróżnicowania genetycznego u wybranych gatunków z rodzaju Moranda

 

Tomasz Uzar, Martyna Frątczak

Analiza pokarmu kormorana czarnego z jeziora Bytyń - wstępne wyniki badań

 

Maciej Ciechanowicz

Przygotowanie oraz instrumentalny pomiar tekstury uzyskanych oleożeli

 

Emilia Michałowska

Oznaczenie wielkości genomu u wybranych gatunków z rodzaju Malva za pomoca cytometrii przepływowej

 

Katarzyna Tutak

Toksyczność RNA w chorobach wywołanych ekspansją powtórzeń trójki nukleotydowej CAG

 

Dawid Zborowski

Znaczenie pszczoły miodnej (Apis mellifera)

 

Dagmara Dobrzyńska

Czy dokładne mycie skraca życie mikroorganizmów? Wpływ procesów mycia na czystość mikrobiologiczną sałaty

 

Luiza Dawidowicz

Mniej znane w Polsce gatunki grzybów uprawnych z rodzaju boczniak ( Pleurotus spp.)

Paweł Mazurkiewicz

Prosięta EPI jako model zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u człowieka

 

Adrianna Dubisz

Wpływ wybranych olejków eterycznych na wzrost bakterii fermentacji mlekowej

 

Adrianna Osińska

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne herbaty

 

 

 


Informacje ogólne

I Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo - Rolniczych organizowane jest przez Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

W ramach Konferencji zaplanowano kilka sesji referatowych oraz sesję posterową. Wszyscy Uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania kilku popularnonaukowych wykładów. Referaty nie powinny przekraczać 15 minut. Każdy z nich kończy się dyskusją, podczas której będzie można rozwiać wątpliwości dotyczące prezentowanego zagadnienia.

Ze względów organizacyjnych I Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo - Rolniczych będzie miało charakter zamknięty. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację i przestrzeganie terminów zawartych w terminarzu. 

Konferencja odbywać się będzie w BIOCENTRUM, budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Dojazd 11 w dniach 22-23 kwietnia 2017.        Znalezione obrazy dla zapytania logo wrib up poznań
Podstrony (1): Książka abstraktowa