Home‎ > ‎

Kennismaken

 

Historiek en doelstelling

De pioniers van onze Symfonische Kring hadden bij de stichting in 1886 zeker niet het minste vermoeden dat hun lovenswaardige inspanningen tot op heden in ere zouden gehouden worden. Heel bescheiden -met de toen beschikbare muzikanten en middelen- waren ze van wal gestoken. Toch kende hun streven van meet af aan een succesvolle opgang, en genoten zij vrijwel onmiddellijk regionale belangstelling.

Diverse besturen en talrijke muzikanten hebben gedurende vele tientallen jaren met volle ijver deze trend voortgezet, zodat we u vandaag een volwaardig symfonisch orkest kunnen voorstellen met tal van geschoolde liefhebbersmuzikanten.

Gedurende een lange groeiperiode waren de activiteiten zeer afwisselend: van concerten en liefdadigheidsfeesten tot samenwerking met toneelverenigingen, van revues en Vlaamse kermissen tot operettes, van optredens met bekende zangers tot jaarbeursconcerten.

De "Symfonie" zag haar werk bekroond, toen ze in 1928 de eretitel "Koninklijke Vereniging" verwierf. Tussen glansperiodes door moest ze ook de narigheid van twee oorlogen overbruggen. Niettemin waren er telkens weer enthousiaste werkers, die nieuwe muzikanten aanspoorden tot grote prestaties met als orgelpunt in 1961, een vijfenzeventig jarig jubileumfeest.

Vandaag zijn we aan meer dan 50 spelende leden toe. Geleid door uiterst bekwame dirigenten en onder impuls van een actieve bestuursploeg, durven we zonder schroom de toekomst aan.

Naast ons jaarlijks vast stramien met 3 concerten -sinds 1988 steeds opgevoerd in C.C. De Werf te Aalst- waren er de laatste decennia toch bijkomende uitschieters en optredens op verzoek.

Vanaf 1955 hebben we radicaal geopteerd om een vereniging te zijn, die zich niet alleen wil wijden aan klassieke muziek maar ook moderne bewerkingen opvoert, vrij van filosofische of politieke gebondenheid. Dat we desondanks deze opstelling zijn uitgegroeid tot één van de weinige onafhankelijke symfonische orkesten in Vlaanderen, danken we aan onze talrijke leden, steunende leden en sponsors.

Dirigent

Dhr. François Van den Bergh is de huisdirigent van "De Koninklijke Symfonische Kring". François heeft een muziekopleiding gevolgd aan de concervatoria van Brussel en Gent. Hij behaalde de eerste prijs voor: notenleer, transpositie, hobo, engelse hoorn en kamermuziek.
 
In 1972 begon François zijn carrière in de muziekkapel van het 1e Belgische korps in Keulen. In 1974 debuteerde hij als solist althobo bij het harmonieorkest van de Koninklijke muziekkapel der Gidsen.
 
Hij gaf ook les aan de academies van Aalst, Anderlecht, Ninove en Zottegem en dirigeerde tot 1999 allerlei harmonieorkesten.

Orkest

 
 
Het Symfonisch orkest 'Door Eendracht Groot' bestaat uit een enthousiast team van een 50-tal muzikanten en verzorgt 3 concerten per jaar.
De muzikanten repeteren wekelijks op donderdagavond om deze concerten voor te bereiden.
 

Vacatures voor het symfonisch orkest

 Voor volgende instrumenten kunnen de pupiters nog worden aangevuld:
 
Strijkers Blazers Slagwerk
viool
altviool
contrabas
klarinet
hoorn
trompet
trombone
algemene percussie

Ook alle saxen, basgitaren en elektrische gitaren zijn welkom bij gelegenheidsuitvoeringen.

Enkele voorwaarden

  • Strijkers: niveau hogere graad muziekacademie.
  • Blazers: laatste jaar middelbare graad.
  • Inzet voor en trouw aan de vereniging.
  • Deelname aan een tiental repetities en de generale repetitie. 

Bent u geïnteresseerd in één van deze vacatures ? Contacteer dan onze dirigent: dirigent@symfonieaalst.be

Bestuursleden

 Jean-Marie De Vuyst - Voorzitter
 Paul Van Geyt - Vicevoorzitter/Persverantwoordelijke
 Karine Galle - Secretaris  
 François Van den Bergh - Dirigent
 André Van Hauwermeiren - Materiaalmeester/Afgevaardigde van de muzikanten
 Luc Van Hauwermeiren - Financieel Beheerder, Verantwoordelijke Informatiebeheer
 Ghislaine Bruynooghe - Communicatie Coördinator
 Paul Renders

Contactgegevens