דף הבית

http://www.arasaac.org/
לכל העוסקים במלאכה.

האתר "ללמוד בסמלים" מרכז בתוכו יחידות הוראה מתוקשבות, באמצעות תקשורת תומכת וחלופית (תת"ח ). 

באתר תכנים המיועדים ללומדים צעירים ועוסק בכישורי חיים, רגשות ונושאים מעולמם של הילדים, המשוכתבים כולם לסמלים .

האתר מיועד לא רק למורים, אלה להורים לילדי החינוך המיוחד, אשר מעוניינים לתת לילדיהם חיזוק בתחום השפתי במסגרת הביתית.

בכול יחידת לימוד מצורף קובץ PowerPoint להורדה.

 באתר נעשה שימוש בשתי מערכות סמלים- Widgit Symbolsשל מט"ח ו ARASAAC.

ובתמונות האתרים הבאים :

תודה לדוגמנים אורי ארבילי , אלון, רותם ונעה יצחק .


שלכם ובשבילכם

פאני יצחק - רכזת תקשוב בחינוך המיוחד.
as poker