MKD Symbian Team

Серверот е на колективен одмор, ќе се врати на 11-ти Август.