Υπεύθυνοι Γονείς

Αγαπητοί Γονείς,

Ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2013 και συνεχίστηκε με επιτυχία στα επόμενα έτη, είναι οι «Υπεύθυνοι Γονείς», που ορίζονται πλειοψηφικά ή αναλαμβάνουν εθελοντικά, με σκοπό να βοηθήσουν στο έργο του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.


Σας γνωστοποιούμε τα στοιχεία των «Υπεύθυνων Γονέων» ανά τάξη και σας παρακαλούμε να είστε σε

επικοινωνία μαζί τους για οτιδήποτε αφορά στην τάξη, στα παιδιά σας, στο σχολείο γενικότερα.

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Γονέα είναι να εκπροσωπεί την Τάξη (δάσκαλο, γονείς, μαθητές) στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Πιο συγκεκριμένα να συλλέγει: προβλήματα, ανάγκες, επιθυμίες, ιδέες, προτάσεις των μαθητών, των γονέων και του δάσκαλου και να λειτουργεί ως αγγελιοφόρος των παραπάνω προς το Σύλλογο.

Η διαδικασία είναι η εξής:

Αρχικά, γνωστοποιούνται στους υπόλοιπους γονείς και στη Διεύθυνση του σχολείου, τα πλήρη στοιχεία τους:

Α. με την παρούσα επιστολή, που θα δοθεί στις τσάντες όλων των μαθητών,

Β. μέσω των e-mail που διαθέτουμε &

Γ. μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας : www.syllogosgoneon35peiraia.gr

Κατόπιν, οι ίδιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων της τάξης «τους», να τα εμπλουτίσουν (π.χ. e-mail που δεν έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα στο Σύλλογο κ.α.), να οργανώνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις γονέων & κυρίως, να κρατούν «ανοιχτή» γραμμή επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Επίσης, έχουν ως βασική υποχρέωση να ενημερώνονται από το δάσκαλο ή από τα ίδια τα παιδιά «τους», για τις ανάγκες και τα δρώμενα της τάξης που έχουν υπ’ ευθύνη τους και να τα κοινοποιούν στο Δ.Σ.

Επίσης, να παροτρύνουν τους γονείς να κοινοποιούν κάθε πιθανό πρόβλημα, κάθε πρόταση ή επιθυμία τους ή κάθε προβληματισμό τους και να το καταγράφουν.

Οι Υπεύθυνοι Γονείς μεταφέρουν τα μηνύματα από την τάξη «τους» προς το Δ.Σ. με τους εξής τρόπους:

Α) αποστέλλοντας e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων:


Β) αποστέλλοντας μήνυμα μέσω του site, από την εφαρμογή «Επικοινωνήστε μαζί μας»

Γ) επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την Πρόεδρο του Δ.Σ. : Τσαραμύρση Ειρήνη  (6944142115) 

Κατόπιν, το Δ.Σ. οφείλει να εξετάσει τα εισερχόμενα μηνύματα και να μεριμνήσει για την επίλυση αυτών ή την υλοποίηση των προτάσεων (εφόσον είναι δυνατόν), δίνοντας απαντήσεις, επεξηγήσεις, διευκρινήσεις στους γονείς – μέσω του Υπεύθυνου Γονέα.

Η εθελοντική προσφορά των Υπεύθυνων Γονέων σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί το δικό μας έργο, απλά το διευκολύνει σημαντικά, εστιάζοντας κάθε φορά στις πραγματικές ανάγκες της τάξης και των παιδιών μας, στο βαθμό που είναι εφικτό να δράσουμε.

Στοιχεία «Υπεύθυνων Γονέων» ανά τάξη:

Νηπιαγωγείο Κλασικό
 
Νηπιαγωγείο Ολοήμερο


Α’ Τμήμα: 

Β1' Τμήμα: 

Β2’ Τμήμα: 

Γ' Τμήμα: 

Δ1' Τμήμα: 

Δ2' Τμήμα: 

Ε' Τμήμα: 

ΣΤ' Τμήμα: