Διδακτικό Προσωπικό


Δημοτικό
Διευθύντης :        Πίσσας Γεώργιος
Αν. Διευθυντής :  Παναγόπουλος Γεώργιος 

Τάξη Α'  :             Καρολίδου Κατερίνα                          
Τάξη Β1':             Δρακουλάκη Λουκία             
Τάξη Β2':             Ράπτης Θωμάς 
Τάξη Γ  ':             Βεμβέτσος Χρήστος
Τάξη Δ1':             Γαβαλά Ελευθερία 
Τάξη Δ2':             Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Τάξη Ε'  :              Νιφόρου Σίσσυ
Τάξη Στ':             Σκαραμαγκά Δέσποινα

Ειδικότητες

Αγγλική Γλώσσα :  Κωνσταντάκη Εύη
Φυσική Αγωγή    :  Παρασκευάς Φάνης
Θεατρική Αγωγή :  Βαγενάς Χρήστος
Μουσική            :  Μιχαλακόπουλος Μιχάλης
Πληροφορική     :  Μπουργάνης Περικλής
Γαλλική Γλώσσα :  Πούλη Κατερίνα

Τμήμα Ένταξης:    Παναγόπουλος Γιώργος 

Παράλληλη 
Στήριξη :             Γιαννούλη Ελένη

Νηπιαγωγείο
                         
Κλασικό Τμήμα :    Παπαδοπούλου Κατερίνα
Ολοήμερο:            Ντάκα Αθανασία-Μποτίνου Ελένη

                                              Σχολικό Έτος 2016-2017