Υποβολή Σχολίων

Φόρμα Υποβολής
  

Το Διοικητικό Συμβούλιο με χαρά υποδέχεται 
κάθε είδους Ερωτήσεις, Σχόλια, Προτάσεις
Ιδεές και Υποδείξεις, που θα βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και θα αναβαθμίσουν τη σχολική ζωή των παιδιών μας.