Khatam Terjemahan

                                                       [Previous] [Next] [Home] 

HUD, dari ayat 71~80;

71. Dan isterinya berdiri, lalu tertawa, lantas kami khabarkan kepadanya bahawa ia akan dapat anak Ishak dan sesudah Ishak, Yaakub.

72. Ia berkata; “ya hairan ! apakah aku ini boleh beranak, pada hal aku sudah tua dan ini suami ku pun sudah tua ? sesungguhnya  ini satu hal yang anih”.

73. Mereka berkata ; “apakah engkau merasa hairan tentang urusan Allah ? mudah-mudahan rahmat Allah dan berkat nya atas kau, hai ahli rumah ini ! sesungguhnya ia itu, amat terpuji, amat mulia”.

74. Maka tetakala hilang dari Ibrahim ketakutan dan datang kepada nya  khabar kegembiraan, ia membantah kami tentang kaum Lut.

75. Sesungguhnya Ibrahim itu, penyabar, penyedih yang suka kembali.

76. “Hai Ibrahim !  berpalinglah dari ini, kerana sesungguhnya telah datang perintah  Tuhan mu, dan sesungguhnya akan mengenai mereka satu azab yang tidak boleh ditolak !”.

77. Dan tetakala datang utusan-utusan kami kepada Lut ia merasa tidak senang dengan kedatangan  mereka dan sempit dada nya lantaran mereka, sambil  ia berkata; “ini satu hari yang payah”.

78. Dan datanglah kaumnya dengan lekas kepadanya  --- sedang mereka biasa mengerjakan kejahatan-kejahatan  --- ia berkata; “hai kaum ku! Itu dia anak-anak perempuan ku, mereka lebih bersih bagi kamu, maka takutlah kepada Allah dan janganlah kamu hinakan daku terhadap tamu-tamu yang cerdik ?”

79. Mereka jawab; “sesungguhnya engkau telah ketahui, bahawa kami tidak ada kemahuan kepada anak-anak perempuan mu, dan sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami mahu”. 

80. Ia berkata; “alangkah baiknya, kalau ada bagi ku kekuatan ! atau aku boleh berlindung kepada satu tiang yang kuat !”


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/216627381702082/doc/473026729395478

Following Twitter,
[] https://twitter.com/umnoknajid/status/689401873741152257Comments