อาจารย์ประสิทธิ์ ศิรินาม

Recent Announcements

  • คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการวางแผนงานและกระบวนการดำเนินการสิ่งพิมพ์ทุกชนิดอย่างมีระบบ  ขั้นตอนสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
    ส่ง 25 พ.ค. 2554 07:51 โดย alexsa mark
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เว็บไซต์ความรู้ด้านการออกแบบตัวอักษรและอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือ
F0nt.com
เว็บออกแบบฟ้อนต์ภาษาไทย
font.com : เว็บออกแบบฟ้อนต์ภาษาสากล
fonts.com
: เว็บออกแบบฟ้อนต์ภาษาอังกฤษ
highlogic.com : เว็บไซต์ผู้ผลิตโปรแกรม FontCreator
Typography : ความรู้เรื่องแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
dafont.com: free font download ฟรีดาวน์โหลดแบบตัวอักษร ใช้ส่วนตัว
http://fontstruct.fontshop.com/
 ออกแบบสร้าง ตัวอักษรออนไลน์
http://www.fontshop.com ฟ้อนท์ช็อป
http://hukka.furtopia.org/projects/fony/ โปรแกรม โฟนี่(FONY): Freeware Bitmap Font Editor:โปรแกรมฟรีเพื่อการออกแบบตัวอักษร
http://gotoknow.org/blog/graphicdesign/106709 เว็บบล็อกโกทูโน ความรู้เรื่องการออกแบบสิ่งพิมพ์ ของ อาจารย์ภาวนา ไชยสมบูรณ์ สาขาวิชาศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ความรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรมอินดีไซน์ http://indesignsecrets.com/
Design for Print
What is Work Based learning?

Design work based learning  Process

In recent years, work-based learning has figured in UK government policy debates as a significant element of continuing professional development and lifelong learning. One result has been that higher education institutions have been encouraged to use the mechanisms available to them to give priority to widening participation, enabling adult students to benefit from HE opportunities within institutions including through work based learning. Dearing (1997), for example, discusses the need for part-time modes of continuing professional development, and for courses carried out in collaboration with employers. At a pragmatic level, the delivery of learning into the workplace (much of it via the Internet) will be one manifestation of the University for Industry, to be launched in the UK in the year 2000.
There is still some confusion, however, as to what exactly constitutes learning in the workplace. In terms of work-based learning that is formally assessed and accredited, Ebbutt (1996) suggests a classification scheme constituting four modes:
Work-based Learning as Access or Accelerated Access, achieved mainly through the Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL). Here, learners’ experience is recognised by an institution of higher education, either to gain access to that institution, or as a means of gaining credit and remission from parts of a programme.
Work-based Learning as Initial Professional Preparation, where full-time students gain access to learning in an industrial, commercial or service workplace as an element of their degree programme.
Work-based Learning as General Preparation for the ‘Real World’, where a minority, but increasing number, of degree courses incorporate the development of core or transferable skills such as numeracy, communication, and problem-solving to prepare students for the world of work.
Work-based Learning as the major constituent of a programme of study, where students are full-time employees, and most of the research-based fieldwork is carried out in the student’s own workplace. The student group meets regularly with university tutors to discuss research methodology, share problems and develop thinking.
Work-based learning as Access (and especially through APEL) is a feature not only in its own right, but also as part of the other main modes.
--------------------------------------------------------------------------------------------- - - -
by David Gray : Cited from : http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001260.htm