ต้นไอวี่

ต้นไอวี่


ไอวีเป็นไม้เลื้อยไม่ผลัดใบ พบในเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก ยุโรปตอนกลางและตอนใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา และเอเชียตะวันออกตรงจุดที่ตรงข้ามกับญี่ปุ่น ในพื้นที่บริเวณที่เหมาะสม(ต้นไม้และหิน) ต้นไอวีสามรถเลื้อยได้สูงถึง 25-30 เมตรจากระดับพื้นดิน

มีใบอยู่สองชนิด ใบอ่อนที่มีรูปร่างคล้ายฝ่ามือ และใบแก่ ดอกจะถูกสร้างในช่วงหลังฤดูใบไม้ร่วง ในช่วงปลายฤดูหนาวจะมีผลสีดำเล็กๆ เป็นอาหารที่สำคัญของนกชนิดต่างๆ แต่มีพิษต่อมนุษย์
Comments