โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2
.
สมัคร : วันที่ 5 เมษายน 2561
สอบ : วันที่ 6 เมษายน 2561
.
สอบถามเพิ่มเติม 045-911155