โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง ประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560


**********************************************

ประกาศรับสมัคร

กำหนดการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการ
กิจกรรม
หมายเหตุ
15 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 • จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร
 • ฝ่ายวิชาการ
 • ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ
20-24 กุมภาพันธ์ 2560
 • รับสมัครนักเรียนใหม่
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ที่ฝ่ายวิชาการเพียงช่องทางเดียว
 • ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4 มีนาคม 2560
 • ม.1 หลักสูตรปกติ
 • สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 หลักสูตรปกติ
 • รายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา 08.00-08.45 น.
 • เริ่มสอบเวลา 09.00-12.00 น.
4 มีนาคม 2560
 • ม.1 หลักสูตร EP
 • สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1
 • สอบทักษะภาษาอังกฤษ
 • รายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา 08.00-08.45 น.
 • สอบข้อเขียน/ทักษะภาษาอังกฤษ เวลา 09.00-16.30 น.
4 มีนาคม 2560
 • ม.1 หลักสูตร MSP
 • สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1
 • สอบทักษะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • รายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา 08.00-08.45 น.
 • สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น.
 • สอบทักษะตามโครงการฯ เวลา 13.00-16.30 น.
5 มีนาคม 2560
 • ม.4 หลักสูตรปกติ
 • สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4
 • รายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา 08.00-08.45 น.
 • เริ่มสอบเวลา 09.00-12.00 น.
5 มีนาคม 2560
 • ม.4 หลักสูตร MEP
 • สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4
 • สอบทักษะภาษาอังกฤษ
 • รายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา 08.00-08.45 น.
 • สอบข้อเขียน/ทักษะภาษาอังกฤษ เวลา 09.00-16.30 น.
5 มีนาคม 2560
 • ม.4 หลักสูตร STME
 • สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4
 • สอบทักษะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • รายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา 08.00-08.45 น.
 • สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น.
 • สอบทักษะตามโครงการฯ เวลา 13.00-16.30 น.
9 มีนาคม 2560
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก
12 มีนาคม 2560
 • รายงานตัว
 • มอบตัว
 • ชำระเงินบำรุงการศึกษา
 • วัดตัว/ตัดชุด
 • หอประชุมแม่ฟ้าหลวง
 • ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

วิชาที่สอบ ม.1 และ ม.4
 • คณิตศาสาตร์ 
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาไทย 
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความถนัดในแต่ละหลักสูตร


swsk website


swsk fanpage


swsk youtube channel
คำถามที่พบบ่อย
 • ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?
  • ดูประมาณการค่าใช้จ่ายตามภาพด้านล่าง
 • โรงเรียนเป็นประจำหรือเปล่า ?
  • มีทั้งประเภทประจำและไป-กลับ
 • ประเภทประจำคือ... ?
  • อยู่หอพัก กลับบ้านได้เดือนละ 1 ครั้ง 
  • รับนักเรียนกลับบ้านช่วงหลังเลิกเรียนของวันพฤหัสสุดท้ายของทุกเดือน (หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงอื่นๆ)
  • ระหว่างนั้นช่วงเวลาที่ให้กลับบ้าน  ไม่สามารถอยู่หอพักได้ (เว้นแต่มีคำสั่งจากทางโรงเรียนในกรณีพิเศษ)
 • ประเภทไป-กลับ คือ... ?
  • ไป-กลับทุกวัน ไม่ได้พักที่หอพักในโรงเรียน
  • ไม่สามารถค้างคืนที่หอพักได้
 • ไว้ผมยาวได้หรือไม่ ?
  • ต้องขออนุญาตเป็นรายกรณี
 • ย้ายลูกมาเรียนกลางเทอมได้หรือไม่ ?
  • การย้านนักเรียนทุกกรณี
  • นำหลักฐานการศึกษาของนักเรียน
  • ติดต่อด้วยตนเองที่ฝ่ายวิชาการ ชั้้น 1 อาคารศรีนครินทร์ (324)
 • ใช้โทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ ?
  • เป็นนโยบายแต่ละปีค่ะ
  • ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 สามารถใช้ได้ตามช่วงเวลาที่ฝ่ายกิจการหอพักกำหนด
 • ใครสามารถมารับนักเรียนได้บ้าง ?
  • เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรับไว้กับทางโรงเรียนเท่านั้น
 • ใส่ชุดพิธีการเรียนหรือไม่?
  • ใส่ชุดนักเรียน ชุดโปโล ชุดกีฬาในการเรียนการสอน
  • ชุดพิธีการจะใส่ในงานพิธี และการกลับบ้านทุกสิ้นเดือน
 • เครื่องแบบนักเรียนมีกี่แบบ อะไรบ้าง ?


รายการค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2560----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
68 หมู่ 6 ต.โพธิ์ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 
โทร. 045-911155 Fax. 045-911155 email : swskacth@gmail.com