ต้นราชพฤกษ์


ชื้อพื้นเมือง: กุเพยะ คูน บือยู ปูโย ลมแล้ง

ลักษณะทั่วไป: ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10 - 15 เมตรผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่ม เปลือกเรียบเกลี้ยงสีเทาอ่อน สีเทาอมนำตาล หรือ สีนวล

ใบ: ใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่ ช่อใบติดเรียงสลับ

ดอก: สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะยาวตามซอกใบห้อยย้อยลง ดอก ออก มี.ค - เม.ย

ผล: ผลเป็นฝักแห้งรูปทรงกระบอก ผิวเกลี้ยงสีดำ ผล ออก มี.ย - ก.ค

ด้านภูมิทัศน์: นิยมปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงาทั่วไป เพราะดอกสีสวย

ประโยชน์: ดอก แก้ไข้ เป็น ยาระบาย ใบ ต้มกินเป็นยาระบายขับพยาธิ ราก และ แกน ขับพยาธิ

คนไทยโบราณเชื่อว่า: บ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะคนไทยส่วนใหญ่ยอบรับว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นไม้ที่มีคุณค่าสูง และ ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย นอกจากนี้คนไทยโบราณเชื่ออีกว่าใบของต้นราชพฤกษ์ เป็นสิ่งสักดิ์สิทธิ์ เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ ใช้ใบในการทำนำพุทธมนสะเดาะเคาะห์ ได้ผลดี ดังนั้นจึงถือว่า ต้นราชพฤกษ์ เป็นไม้มงคล
Comments