พรรณไม้2554

สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จัดทำขึ้นเพื่อม.5/4
1.นาย อนุชิต ไชโยธา     เลขที่ 8
2.นาย อมรเวท ปิยัง        เลขที่ 13
3.นาย วุฒิภัทร มณีเขียว เลขที่ 17