Strona główna

https://www.facebook.com/swietlica.sp21/ - zapraszamy do odwiedzania naszej strony na facebooku

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

 Janusz Korczak

Godziny pracy świetlicy: 6.00-17.00


    Zajęcia świetlicowe odbywają się według planu pracy ustalonego na początku roku szkolnego.
Opracowując plan pracy uwzględniamy potrzeby, możliwości rozwojowe, zainteresowania wychowanków 
oraz warunki pracy.
 
W świetlicy proponujemy dzieciom takie formy zajęć jak:

 Spotkania z Panią Słówko, czyli zajęcia żywego słowa i teatralne formy ruchu: czytanie i opowiadanie baśni,
inscenizacje, krzyżówki, konkursy, nauka wierszy, pogadanki.

Spotkania z Panią Kredką, czyli zajęcia plastyczne, praktyczno-techniczne: rysowanie, lepienie, malowanie,
kolorowanie, grafika, szycie, dekoracje okolicznościowe, zajęcia z gospodarstwa domowego.

Spotkania z Panią Nutką, czyli zajęcia umuzykalniające: zabawy ze śpiewem, nauka piosenek, słuchanie muzyki,
taniec, nauka pląsów.

Spotkania z Profesorem Mądralińskim,
czyli nauka własna (obejmuje odrabianie lekcji, jak i ćwiczenia
w zakresie techniki czytania i pisania).
 
Gry i zabawy: dydaktyczne, ruchowo - zręcznościowe, towarzyskie.

Zajęcia organizacyjno-porządkowe, wycieczki, spacery.


Taka różnorodność form zajęć pozwala każdemu wychowankowi 
znaleźć miejsce dla siebie na rozwijanie swoich zainteresowań.