Strona główna‎ > ‎

Ludność Australii

Przed przybyciem Europejczyków Australię zamieszkiwali czarnoskórzy Aborygeni, których liczba kształtuje się współcześnie na poziomie około 250 tys. Od XVIII w. rozpoczęła się przymusowa kolonizacja, która w XIX w. stała się dowolną. Na początku osiedlali się tu Anglicy, Irlandczycy i Szkoci, później - Włosi, Niemcy i Grecy. Dużo Polaków do Australii napłynęło podczas i po drugiej wojnie światowej. Zamieszkują oni przede wszystkim duże miasta. Polonię australijską ocenia się na około 140 tys. osób.
      Aborygeni zostali zepchnięci na nieurodzajne obszary półpustyń, sawann i wilgotnych lasów równikowych. Zamieszkują współcześnie rezerwaty, pracują jako robotnicy rolni na plantacjach lub prowadzą koczowniczy tryb życia. 
      Australia (poza bezludną Antarktydą) jest najsłabiej zaludnionym kontynentem (2 osoby na 1 km2). Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne. Rozlegle obszary wnętrza kontynentu są prawie bezludne (ludność koncentruje się tam przede wszystkim w ośrodkach górniczych). Zdecydowana większość mieszkańców zamieszkuje wielkie miasta (85,4% w 1999 roku). Największym miastem Australii jest Sydney - nowoczesne, liczące ponad 4 mln mieszkańców miasto z dobrze rozwiniętym przemysłem, które w 2000 roku gościło olimpijczyków. Niewiele mniejsze jest Melbourne(3,4 mln mieszkańców) - ważny ośrodek przemysłowy, kulturalny i oświatowy kraju. Typowe dla wielu miast australijskich są suburbia - przedmieścia o monotonnej zabudowie jednorodzinnych domków 
      Stolicą Związku Australijskiego jest założona w 1 poł. XX w. Canberra.
      Australia jest krajem wysoko rozwiniętym. Z kolonii utrzymującej się z hodowli i wydobycia złota przekształciła się w kraj o wszechstronnie rozwiniętej gospodarce. Coraz większą rolę odgrywa wydobycie różnorodnych złóż kopalin. Dochód narodowy na 1 mieszkańca należy do najwyższych na świece (21 360 dol. USA w 1999 roku).
      Związek Australijski posiada wiele perspektyw dalszego rozwoju.Comments