Vi har Google Wave

En liten lista över svenska Google Wave sandboxanvändare. Maila dina uppgifter till davidsson.mattias[at]gmail.com. Eller maila om du vill vara med och editera sidan. Har inte kommit på hur man kan göra sidan editerbar av alla. Tror inte det går. Men som sagt, maila så ger jag dig editeringsrättigheter till hela swegwave. Skriv gärna en presentation på presentationssidan.


Har du hamnat här på listan av misstag och vill inte vara med? Maila till davidsson.mattias[at]gmail.com så plockar jag bort dig.
Visar 18 objekt
NamnWave-IDHeme-mailtwitter-IDIntressen
Sortera 
 
Sortera 
 
Sortera 
 
Sortera 
 
Sortera 
 
Sortera 
 
NamnWave-IDHeme-mailtwitter-IDIntressen
Mattias Davidsson mattias73 http://skoldator.wordpress.com davidsson.mattias@gmail.com mattias73 en-till-en, IKT, sociala medier, fysik 
Daniel Demaret      
Kristoffer Forsgren    forsgren  
Robert Birming passiv just nu     
Lasse Lundgren fotografiskt http://diggbloggen.blogspot.com/ fotografiskt@gmail.com fotografiskt IT/utbildning 
Walter Naeslund walternaeslund walternaeslund.com  walternaeslund  
Martin Källström martinkallstrom  martinkallstrom@wavesandbox.com   
Stefan Jansson nosnaj http://www.bloggjakt.se/google-wave-invite/ nosnaj@wavesandbox.com   
Pehr Assarsson pehr  pehr@wavesandbox.com   
David Craelius soda  soda@wavesandbox.com   
Fredrik Stenbeck stenbeck  stenbeck@wavesandbox.com   
Anders Uddenberg auddenberg  auddenberg@wavesandbox.com   
Ragnar Pihlström darkcell  ran@kth.se pihlstrom  
Micke Nordin micke http://mickenordin.se/blog/ micke@wavesandbox.com micke_nordin PHP, Javascript, MediaWiki 
Robert Björn rbj http://www.robertb.eu/ gwave@robertb.eu  Teknik, politik 
Birger Eriksson   birger.eriksson@edu.koping.se Eggib  
Fredrik Johansson fredriktheteacher http://fabelmakaren.se/ fredriktheteacher@gmail.com fabelmakaren IKT, pedagogik, datavetenskap, design, mm 
Fredrik Folkeryd fredrik.folkeryd@googlewave.com  fredrik.folkeryd@gmail.com FredrikFolkeryd språk, språkteknik, djur 
Visar 18 objekt
Comments