Om bygget‎ > ‎I leiligheten‎ > ‎

Utleie

Det er ingen spesielle restriksjoner på utleie i Svoldergata 4.

Leiligheter som leies ut må være spesielt oppmerksomme på følgende fra husordensreglene  punkt 15:
 
§         Eier har det fulle ansvaret for leiligheten
 
§         Utleieren plikter å underrette styret om navn på leietaker. Nye beboere skal                 registreres (jfr. vedtektene §6 og husordensreglene punkt 15.2). Registrering av leietaker(e) kan gjøres på epost til styret.
 
§         Skikkelig skilt til postkasse SKAL bestilles (Punkt 15.2)


Leietaker skal rette seg etter husordensreglene.


Undersider (1): Registrering av leietakere