Om bygget‎ > ‎I leiligheten‎ > ‎

Utleie

Styret i Eiersekjonssameiet Svoldergaten 4 oppfordrer alle som leier ut en leilighet til å melde seg inn i Huseiernes Landsforbund og delt på kurs vedrørende utleie.

Utleiere må ta hensyn til de som bor i sameiet når leietagere velges ut.Når du skal leie ut din leilighet må du vite at:
 
  • Leietager skal orienteres om og rette seg etter husordensreglene.
  • Utleieren plikter å underrette styret om navn på leietaker. Nye beboere skal        registreres (jfr. vedtektene §6 og husordensreglene punkt 15.2). Registrering av  leietaker(e) kan gjøres på epost til styret på svoldergata4@gmail.com
  • Skikkelig skilt til postkasse SKAL bestilles (Punkt 15.2)

Gjentatte overtredelser av husordensreglenes bestemmelser regnes som
vesentlig mislighold, og vil medføre advarsel, salgspålegg og begjæring om tvangssalg.


Undersider (1): Registrering av leietakere