Kontakt

Styret
svoldergata4@gmail.com
Styreleder 412 22 764
Styret har dessverre ikke kapasitet til å være tilgjengelig på telefon til enhver tid.
- Det oppfordres til å sende SMS. Skriv hva det gjelder, navn og leilighetsnummer.
- Viktig informasjon skal sendes til svoldergata4@gmail.com
- Hvis det er akutt, kontakt vaktmester!


Forretningsfører 
Oslo og omegn Boligforvaltning
22 12 23 40
Vår forretningsfører: Tove T. Thorstensen

S
pørsmål knyttet til faktura og felleskostnader rettes til forretningsfører.
 
 
Vaktmester
Vaktmester Stein-Erik
-
906 05 155 (08-16)

Hvis du trenger kontakt med vaktmester, kontakt han på telefon. Send gjerne SMS. Husk at spesielle tjenester fra vaktmester vil måtte betales av den som spør.

 
Kabel-TV / internett
Get
02 123
Gir alle Kabel-TV og internett
 
 
Vaskekort
Det er for tiden problemer med å lage nye vaskekort. Jobber med å løse dette probleme
Samtidig jobber styre med å få på plass en ny og bedre løsning på vaskerommet
-

Nødtelefon heis (døgnåpen)
800 31 760