Skäggenäs bygdegårdsförening SVOIF är en partipolitisk obunden förening, som tar tillvara medlemmarnas intresse samt verka för kulturens och naturens bevarande så att vi får en positiv utveckling på Skäggenäs.

Föreningen bildades 1981 pga att Sydkraft (idag EON) ville dra en ny större kraftledning över Skäggenäs som matade Öland med ström.
 
När vi är många medlemmar kan föreningen med större tyngd företräda Skäggenäs. 
Information förmedlas till medlemmarna genom publikationen Skägges Blaska, som kan utkomma 4 gånger per år och på anslagstavlor (19 st.) fördelade över Skäggenäs, samt Facebook och denna hemsida.
SVOIF bestod 2017 07 15 av 317 familjer/fastigheter från Skäggenäs.