Styrelsen från årsmötet 2019

Ordförande:
Anders Thörnström rev    0480-474442     070 63 06 276            anders.b.thornstrom@gmail.com        
 
Vice ordförande:
Ulf Palmberg rev            0480-67471       070 82 19 404            ulf.palmberg@live.com
 
Kassör:
Åke Persson drag            0480-67408       070 21 50 902             ake.a.persson@gmail.com
 
Sekreterare:
Tommy Herrloff rev        0480-67371         070 59 39 619             tommy.herrloff@gmail.com           
 
Ledarmöter:      
Björn Svensson rev        0480-67504                                       bjorn.svensson43@hotmail.com

Kajsa Bergman drag                                 070 54 82 637            kajsa81bergman@hotmail.se

Nils-Erik Wahlin boda       0480-10785       070 78 83 121            nilserik.wahlin@gmail.com  (kontakt vid uthyrning)

Daniel Persson rev                                    070 82 07 676            daniel.persson@electra.se

Kerstin Karlsson rev        0480-30963         070 24 27 351            kerstinmcarlsson@telia.com

Supplenater:
Johan Friis  rev                                          070 17 05 931          friis.johan@gmail.com

Staffan Sohlberg rev                                   070 82 51 627           s.s.sohlberg@live.se

Ulf Ohlsson rev                0480-67091         070 20 63 386             ulf.ohlsson@hotmail.se


Barn och Ungdomssektionen:
Kajsa Bergman mob tele  0705-482637 

Skadade svanar vid Kraftledningen
När du hittar skadade eller döda svanar
i anslutning till Kraftledningen över
Skäggenäs - kontakta styrelseledamot:
Åke Persson 0702-150902 ake.a.persson@gmail.com

Hemsidan och Facebook
Tomas Kristiansson                                           072 54 00 371                        svoifinfo@gmail.com