Styrelsen från årsmötet 2017

Ordförande:
Anders Thörnström    0480-474442      0706-306276            anders.b.thornstrom@gmail.com        
 
Vice ordförande:
Ulf Palmberg                                    0708-219404            ulf.palmberg@live.com
 
Kassör:
Åke Persson             0480-67408        0702-150902             ake.a.persson@gmail.com
 
Sekreterare:
Tommy Herrloff        0480-67371        0705-939619             tommy.herrloff@hotmail.com           
 
Ledarmöter:      
Björn Svensson         0480-67504                                      bjorn.svensson43@hotmail.com

Birgitta Strümpel                               0761-097870            birgitta.strumpel@telia.com

Eva Jönsson                                      0723- 100559                 ejniej@gmail.com 

Nils-Erik Wahlin        0480-10785         070-7883121            new47@home.se

Daniel Persson                                  070-8207676            daniel.persson@electra.se

Supplenater:
Kajsa Bergman                                  0705-482637            kajsa81bergman@hotmail.se

Monika Nilsson          0480-85654         0738-093778            monica.h.nilsson@gmail.com

Kerstin Karlsson        0480-30963         0702-427351            kerstinmcarlsson@telia.com

Barn och Ungdomssektionen:
Kajsa Bergman mob tele  0705-482637 

Skadade svanar vid Kraftledningen
När du hittar skadade eller döda svanar
i anslutning till Kraftledningen över
Skäggenäs - kontakta styrelseledamot:
Åke Persson 0702-150902 ake.a.persson@gmail.com

Hemsidan och Facebook
Tomas Kristiansson                                           0725400371                        svoifinfo@gmail.com