Hem‎ > ‎

Vikarna, vattnet, bottnarna och framtiden

Norra Dragsviken = viken väster om Långö in mot båthamen, vattnet mellan Långö och Enerevet och Bodaviken.
Norra Dragsviken - infobrev 1-2017 

Detta informationsbrev distribueras i huvudsak via e-postadresser 
 och anslås på områdets anslagstavlor. 

Detta brev kommer att distribueras till alla boende på Drag, i Boda och på Revsudden med angränsande satelliter såsom ex Långö. 

Alla uppmärksammas redan nu om ett informationsmöte

 söndagen den 11 mars klockan 1500 i Allaktivitetshuset i Rockneby. 

En fin sommardag i juli år infann sig ett 25-tal studenter från Linnéuniversitetet för provtagning av botten och vatten i Norra Dragsviken.  Båtägare ställde upp gratis med sina båtar.
Den 26 november redovisades det preliminära resultat av provtagningarna. Det finns gott om metaller i bottnarna och salthalten i viken är något lägre än den för övriga Östersjön. Botten består i huvudsak av tjock vesa. Algväxten sommartid är besvärande. En pumpstation vid Bodaviken utgör ett särskilt problem. 
Det finns ett intresse att hitta orsaken till det nuvarande läget men också ett intresse att hitta en lösning för att på sikt få ett renare vatten i Norra Dragsviken. Den färg båtägare använder spelar roll i sammanhanget. Där finns även en koppling till Södra Dragsviken genom Drags kanal.
Arbetet leds av Linneuniversitet och Catherine Legrand. Vidare deltar Länsstyrelsen genom  Carina Pålsson, Kalmar Kommun genom Renate Foks  och Vattenrådet genom Örjan Ivansson och Lennart Wennmo. Vidare deltar Emil Fridolfsson från Universitetet. De boende i området representeras fn av Rolf B Bertilson, Roland Karlberg och Katrin Herrlin. Vår förening SVOIF stöder projektet.  

Universitet har redan en plan på fortsatta undersökningar till våren och sommaren. Planen kommer att presenteras under mötet i mars.
För att alla skall veta lika mycket och kunna bidra med erfarenhet, minnen och till en lösning behövs allas deltagande. Av den anledning är det viktigt att många boende har möjligt att närvara under mötet den  11 mars. Alla ovan uppräknade personer kommer att delta under mötet. 
Frågor under tiden kan ställas till Rolf eller Roland. Fiberfrågor har övergått till vattenfrågor!  Vi tar på oss den uppgiften för att vi alla på sikt skall kunna använda vattnet i vår vik på ett önskvärt sätt. 40 och 50-talens vattenkvalitet skall på sikt kunna återskapas! När Rolf växte upp här på 40-talet badade han i klart vatten, botten bestod av sand och man kunde inte ens stava till ordet "alg".  Frisk sjötång fanns med stort inslag av snäckor. Det är till en sådan miljö detta projekt siktar! Med allas deltagande kan det uppnås! 
Hälsar
Rolf och Roland      
bertilson@telia.com
rolandkarlberg@telia.com
Comments