Välkommen till 
Skäggenäs bygdegårdsförening SVOIF

Aktuell information

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bästa Svoifare, 
 
Nu har du hittat ett nytt nummer av Skägges Blaska i din brevlåda. Mycket intressant läsning hoppas vi att du tycker, men vi behöver flera idéer och uppslag. Därför har detta nummer försetts med ett par tomma sidor. Där kan du anteckna dina egna tankar och idéer. Dela dem gärna med oss så kan det bli en bra artikel i 2020 års kommande nummer av Skägges Blaska 
 
Lev väl, Skägges Redaktion  maria.bryngstedt@gmail.com

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prova på Keramik
Du som går på låg-och mellanstadiet är välkommen att prova på hur man kavlar, tummar, trycker ut olika föremål i keramik och dekorerar dem.
Vid första tillfället tillverkas föremålet, därefter bränns det och vid andra färgläggs

När? 10 och 24/11 klockan 1300 
på Sannatorpet. 
Vi kommer att hålla på 2-2 1/2 timma.
Fika ingår

Handleder gör Maggie Fredriksson 
från Maggies keramik

Begränsat antal platser, så först till kvarn…
Anmälan via sms till Kerstin, 0702427351

Ett engagemang från SVOIFS barn-och ungdomssektion

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SVOIF har tillsammans med 

Kalmar Orienteringsklubb tryckt

 upp 50 kartor över Skäggenäs. 

De finns till salu - via någon ur styrelsen.

Pris på 50 kr/st.

Kartorna är i A3 format 

och i skala 1:15000.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Ny utgåva av skriften 
"Skäggenäs Historia"
 
Finns att köpa hos 
Nils-Erik Wahlin 0707883121 
eller Åke Persson 0702150902. 
Pris 100 kronor

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Skäggenäs bygegårdsförening SVOIF medlemmar består av fastighetsägare från bebyggelse på hela halvön, boende  Drag, Boda och Revsudden. Föreningen informerar om olika aktiviteterna som genomförs och lite vad SVOIF har genomfört genom åren. 

Ni kan också se vilka som sitter i styrelsen, kontakta dem gärna med frågor och synpunkter som rör föreningen och Skäggenäs kultur och natur. 

Föreningen är en partipolitisk obunden förening och tar till vara medlemmarnas intresse samt verka för kulturens och naturens bevarande.

2019 01-01 hade föreningen mer än 323 medlemsfastigheter. 

Med många medlemmar får föreningen stor "tyngd" i att företräda Skäggenäshalvöns intressen. 


Vill Ni bli medlem så sätt in 200kr på

 Bankgiro 5164-6461.

Kom ihåg att ange namn, vinter och sommaradress och även e-post adress.


Hemsidan drivs av styrelsen, bland annat för att 
kunna informera medlemmarna om vad som händer i 
föreningen och på Skäggenäs.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

https://www.instagram.com/svoif/https://www.facebook.com/SVOIF/


Kalendern 

svoifinfo@gmail.com


Dans på Sanna


Dragkamp när den är som bäst, på midsommarafton i Boda hage Kanalen på Drag, denna kanal har en                                 intressant historia läs gärna om den på                                skyltarna som finns vid den nya bron                                     över kanalen.
ĉ
SKÄGGENÄS BYGDEGÅRDSFÖRENING SVOIF,
26 mars 2019 12:59