Välkommen till 
Skäggenäs bygdegårdsförening SVOIF
Aktuell information

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Klicka på länken här under så öppnar ett nytt fönster


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Norra Dragsviken - infobrev 1-2017 
info den 11 Mars

Klicka på länken här under så öppnar ett nytt fönster


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Wadstena Gård

från Gustaf Wasa till idag 

Klicka på länken här under så öppnar ett nytt fönster

Wadstena den 15 Mars

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Denna hemsida drivs av SVOIF's styrelse bland annat för att 
kunna informera medlemmarna om vad som händer i 
föreningen och på Skäggenäs.

Skäggenäs bygegårdsförening SVOIF har medlemmar från hela halvön bestående av fastighetsägare från bebyggelse i Drag, Boda och Revsudden. Vi lägger ut olika aktiviteterna som vi genomför och lite vad som SVOIF har gjort genom åren. 

Ni kan också se vilka som sitter i styrelsen så att ni kan kontakta dem med frågor och synpunkter som rör föreningen och Skäggenäs kultur och natur. 


https://www.facebook.com/SVOIF/?fref=ts


Kalendern 

svoifinfo@gmail.com


        Dans på Sanna


       Dragkamp när den är som bäst. Kanalen på Drag, denna kanal har en                                 intressant historia läs gärna om den på                                skyltarna som finns vid den nya bron                                     över kanalen.