ARBETET MOT KRAFTLEDNINGEN

Genom att öppna nedanstående filer kan du ta del av det arbete med yttranden som arbetsgruppen mot kraftledningen har producerat genom åren sedan 2009, ett omfattande, slitsamt men mycket tacksamt arbete.
Ċ
SKÄGGENÄS BYGDEGÅRDSFÖRENING SVOIF,
24 nov. 2018 11:31
Ċ
SKÄGGENÄS BYGDEGÅRDSFÖRENING SVOIF,
24 nov. 2018 11:31
Ċ
SKÄGGENÄS BYGDEGÅRDSFÖRENING SVOIF,
24 nov. 2018 11:31
Comments