Välkommen till 
Skäggenäs bygdegårdsförening SVOIF

Aktuell information
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Ny utgåva av skriften 
"Skäggenäs Historia"
 
Finns att köpa hos 
Nils-Erik Wahlin 0707883121 
eller Åke Persson 0702150902. 
Pris 100 kronor

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Skäggenäs bygegårdsförening SVOIF har medlemmar från hela halvön bestående av fastighetsägare från bebyggelse i Drag, Boda och Revsudden. Vi lägger ut olika aktiviteterna som vi genomför och lite vad som SVOIF har gjort genom åren. 

Ni kan också se vilka som sitter i styrelsen så att ni kan kontakta dem med frågor och synpunkter som rör föreningen och Skäggenäs kultur och natur. 
Föreningen är en partipolitisk obunden förening och tar till vara medlemmarnas intresse samt verka för kulturens och naturens bevarande.

2018 01-01 hade föreningen 323 familjer. 

Med fler medlemmar så kan föreningen med större tyngd företräda Skäggenäs. 


Vill Ni bli medlem så sätt in 200kr på

 Bankgiro 5164-6461.

Kom ihåg att ange namn, vinter och sommaradress och även e-post adress.


Hemsidan drivs av styrelsen, bland annat för att 
kunna informera medlemmarna om vad som händer i 
föreningen och på Skäggenäs.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

https://www.instagram.com/svoif/https://www.facebook.com/SVOIF/


Kalendern 

svoifinfo@gmail.com


Dans på Sanna


Dragkamp när den är som bäst, på midsommarafton i Boda hage Kanalen på Drag, denna kanal har en                                 intressant historia läs gärna om den på                                skyltarna som finns vid den nya bron                                     över kanalen.
ĉ
SKÄGGENÄS BYGDEGÅRDSFÖRENING SVOIF,
26 mars 2019 12:59