Voor de oudere leden en supporters is de Pingelèr een begrip.
Het is namelijk de naam van het clubblad dat tientallen jaren hét communicatiemiddel was van onze vereniging. Na de intrede van internet en de sociale media is de Pingelèr hierdoor ingehaald en is de uitgave van het clubblad gestopt.
Door het beschikbaar stellen van de vele albums, knipselboeken en het clubarchief van Louis Willems, Harie Pluymaekers, René Willems en Pierre Habets is er al veel fotomateriaal en informatie te bekijken op deze pagina.
Wie heeft er nog foto's, tekst of andere zaken die we op deze pagina kunnen publiceren?

INHOUDSOPGAVE


De eerste vier edities van clubblad 'de Pingelèr'.
Vanaf editie 3 is er sprake van de welbekende kaft die in lengte van jaren is gebruikt.