Facebook Pagina Activiteiten:

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Zoals vele verenigingen kent ook voetbalvereniging S.V.Meerssen een activiteitencommissie. Wat doet deze commissie nu precies, wat is de doelstelling en wie zitten er eigenlijk in deze commissie ? Het leek de activiteitencommissie een goed idee op de website van onze vereniging de activiteitencommissie aan u te introduceren en uiteen te zetten wat de doelstellingen zijn van de activiteitencommissie.


DOEL VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Het doel van de activiteitencommissie is het versterken van de binding met en tussen de leden van onze vereniging. Het is daarbij van belang dwarsverbanden aan te brengen over al de geledingen van de vereniging.
Denk hierbij aan rustende leden, ouders van jeugdleden, ouders van seniorenleden, sponsoren, supporters en verder diegene die SV Meerssen een warm hart toedragen.  De commissie hoopt op deze manier de betrokkenheid van de leden bij de vereniging te bevorderen en de goede sfeer binnen de vereniging te stimuleren.


BEREIKEN VAN ONS DOEL

De doelstellingen worden bereikt door het organiseren van activiteiten. Dit kunnen voetbalactiviteiten zijn, maar ook andere niet direct voetbalgerelateerde activiteiten waarbij de leden met elkaar ongebonden en in ontspannen sfeer samenkomen. Bij de activiteiten kunt u denken aan: Maandelijkse kaartavonden, Quizavond, Speurtocht, Mosselavond,
Sinterklaasavond, Feestavond voor vrijwilligers, Nieuwjaarsborrel, jubilarissen, Seizoenafsluiting met barbecue, enz.

Daarnaast staat de activiteitencommissie altijd open voor andere leuke activiteiten en ideeën.          
De meeste activiteiten vinden in onze kantine of op of om het sportcomplex. 

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 2015 – 2016

De commissie wordt gevormd door leden van de voetbalvereniging. Zij voeren als vrijwilliger bepaalde activiteitenwerkzaamheden uit. De onderlinge taakverdeling bepaalt de commissie zelf, evenals de vorm en frequentie van de vergaderingen. Leden kunnen zich zelf aanmelden voor de commissie of worden daarvoor benaderd.

Inmiddels is de activiteitencommissie voor wat betreft het voetbalseizoen 2015 – 2016 weer samengesteld. Dit jaar bestaat de activiteitencommissie uit de volgende leden. Jack Franssen, Jozelien Habets-Odekerken, Jan Kusters,
Jan Rokx, Marcel Smeets, Mou Spronck, Bob Puts en René Vandewall. 

De bovengenoemde commissieleden staan altijd open voor vragen van leden en ouders, die waar dan ook over mogen gaan. Neem gerust contact op met een van bovengenoemde commissieleden. Vrijwilligers zijn altijd welkom om mee te draaien in de activiteitencommissie. Wil je meer weten over het reilen en zeilen van de activiteitencommissie of heb je interesse om actief mee te draaien in deze commissie. Neem dan contact op met bovengenoemde commissieleden.


VACATURE

Onze bestaande commissie zouden wij zeer graag uitbreiden met jonge enthousiaste leden met nieuwe moderne ideeën behorende bij deze tijd. Denk hierbij aan het organiseren van activiteiten cq spelen met moderne technieken.   

Activiteiten 2016-2017

vr. ?? -10-2016     Dartavond JO15 t/m JO19

za. ?? -10-2016     Dartavond

za. 29-10-2016     Speurtocht JO7 t/m JO13

do. 26-11-2016     Mosselavond

vr.  25-11-2016     Sinterklaas avond JO7 & JO9

za. 10-12-2016     Feestavond vrijwilligers

zo. 18-12-2016     Speurtocht

di. 27-12-2016     Paul Debeij-toernooi zaalvoetbaltoernooi hele jeugd

do. 05-01-2017    Nieuwjaarsborrel

za. 07-01-2017     FIFA15 WK

vr. 24-02-2017     Carnavalsavond SV Meerssen

vr. ?? -04-2017     Quizavond

do. 27-04-2017    Koningsdag jeugd

zo. 07-05-2017     Seizoensafsluiting senioren - barbecue inclusief jubilarissen

vr. 19-05-2017     Rabobank Bedrijventoernooi

za. 20-05-2017     Seizoensafsluiting jeugd

Alle vermelde data zijn onder voorbehoud.