אודות - שירות ונסיון

 

אגרונום שבתאי גונן – M.Sc.Agr

נסיון הרלוונטי לטיפול בעצים בוגרים

    *  טיפול בחוות דעת פקיד יערות לועדה לתכנון ובנייה ורשיון העתקה וכריתה.

     *  הכנת נספח עצים בוגרים ,הכולל סקר עצים בוגרים ,טיפול מול יזמים ואדריכלים לשימור עצים והוראות להגנה על עצים בוגרים , מפרט להעתקת עצים בוגרים במסגרת התוכנית, תשריט, הנחיות לטיפול בעצים, וזאת  לפי תיקון סעיף 89 לחוק התכנון והבניה .            

                 *  הכנת מפרטי עבודה לטיפול בעצים , הנחיית קבלנים, פיקוח על העתקות עצים , לווי העצים לאחר  העתקה ופיקוח על הטיפול בעצים שהועתקו.

     *  30 שנות נסיון בנושאי סביבה,  תכנון משמר עצים, שיקום נופי וליווי ופיקוח על העתקות עצים בוגרים .

     *  עבודה בקרן הקימת לישראל במגוון  תפקידים:

המלצות  : ניתן לקבל לפי דרישה.