עצים וסביבה - שבתאי גונן 055-6654310 מייל: gonen.main@gmail.com ; info@trees.co.il

* עריכת סקרי עצים בוגרים לתיק מידע במסלול רישוי זמין, 
   להיתר בניה ,לרישיונות כריתה והעתקה. במהירות יעילות ומקצועיות.

 
* הכנת הסקרים באופן מושלם להגשה כולל תשריטים, טיפול בחוות דעת 
   פקיד יערות וברישיון להעתקה וכריתת עצים בוגרים.
 
* הנחיית מודדים לסימון העצים הבוגרים בלבד ע"פ התקנות, 
   מתן הנחיות מקצועיות לטיפול בעצים: שימור, העתקה וכריתה של עצים.
 
* שירות סקר עצים לאדריכל נוף, פיקוח וליווי מקצועי של העתקות עצים בוגרים.
 
 * הכנת נספחי עצים לתכניות מתאר משלב סקר ערכיות העצים ועד למתן תוקף, 
    כולל הכנת התשריטים להגשה . 
 * אגרונום מומחה לעצים וסביבה M.Sc , בעל נסיון של 35 שנים  . 

 ליצירת קשר לקבלת מידע וטיפול:
                                                מייל:     gonen.main@gmail.com 
                                                משרד:   079-599799
                                                פקס:      09-7496374
                                                כתובת:  ת.ד 926, כוכב יאיר 4486400
'סקר עצים' 'נספח עצים' 'עצים' 'נספח עצים בוגרים' 'רשיון כריתה' ''אגרונום' 'תיק מידע' 'היתר בניה' 'תבע' 'תב"ע' 'תמא' 'תמ"א' 'תמ"א 38' 'פינוי בינוי' 'פקיד יערות' 'העתקת עצים' 'אגרונום מומחה'