עצים וסביבה - שבתאי גונן 055-6654310 מייל: gonen.main@gmail.com ; info@trees.co.il

* עריכת סקרי עצים בוגרים לתיק מידע במסלול רישוי זמין , להיתר בניה ,לרישונות כריתה והעתקה . במהירות יעילות ומקצועיות .
 
* הכנת הסקרים באופן מושלם להגשה כולל תשריטים , טיפול בחוות דעת פקיד יערות וברשיון להעתקה וכריתת עצים בוגרים .
 
* הנחיית מודדים לסימון העצים הבוגרים בלבד ע"פ התקנות , מתן הנחיות מקצועיות לטיפול בעצים : שימור, העתקה וכריתה של עצים.
 
* שירות סקר עצים לאדריכל נוף, פיקוח וליווי מקצועי של העתקות עצים בוגרים.
 
 * הכנת נספחי עצים לתוכניות מתאר משלב סקר ערכיות העצים ועד למתן תוקף , כולל הכנת התשריטים להגשה . 

 * אגרונום מומחה לעצים וסביבה M.Sc , בעל נסיון של 35 שנים  . 

 ליצירת קשר לקבלת מידע וטיפול מייל: gonen.main@gmail.com 
                                         
  נייד: 6654310 - 055

'סקר עצים' 'נספח עצים' 'עצים' 'נספח עצים בוגרים' 'רשיון כריתה' ''אגרונום' 'תיק מידע' 'היתר בניה' 'תבע' 'תב"ע' 'תמא' 'תמ"א' 'תמ"א 38' 'פינוי בינוי' 'פקיד יערות' 'העתקת עצים' 'אגרונום מומחה'