Tài liệu Trắc nghiệm (HUBT)

Hướng dẫn đọc các file trong box Học tập

Để đọc file .rar or .zip cài WINRAR 3.80

để đọc file có đuôi PDF các bạn cài Foxit Reader 3.0

(pass mở trong toàn bộ file PDF là: svhubt)


nếu lỗi Font cài Fontvn.exe

Để đọc file Pest (*.PXT) dùng phần mềm PEST(trong file có keygen, nên tắt chương trình diệt virus trc khi down)
(hướng dẫn chi tiết cách cài phần mềm pest, nhớ đọc kỹ rồi mới cài)

và nếu bạn ko biết phải cài phần mềm nào thì cứ cài lần lượt từ trên xuống dưới

Lưu ý:
- Các file PDF, word,
trắc nghiệm .exe và .pxt(pest)sẽ sử dụng Font .Vntime chuẩn TCVN3
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Tieng Anh A10 (Market Leader)   22:32, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Tieng Anh A10 (Market Leader)    22:32, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Tieng Anh A10 (Market Leader)  22:32, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Tieng Anh A11 (Market Leader)  22:32, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Tieng Anh A11 (Market Leader)   22:33, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Tieng Anh A6 (Market Leader)    22:33, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Địa lý kinh tế  19:42, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Giáo dục quốc phòng  19:43, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Giáo dục quốc phòng  19:43, 8 thg 8, 2009 vu tuan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  19:32, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Cấu trúc dữ liệu  19:41, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Giải Thuật  19:47, 8 thg 8, 2009 vu tuan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Các dân tộc VN  19:41, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Các dân tộc VN  19:41, 8 thg 8, 2009 vu tuan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Chủ nghĩa xã hội  19:41, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Chủ nghĩa xã hội  19:41, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Chủ nghĩa xã hội  19:41, 8 thg 8, 2009 vu tuan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Chứng khoán  19:24, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Chứng khoán  19:41, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Định giá tài sản  19:41, 8 thg 8, 2009 vu tuan
ċ

Xem
Định giá tài sản  19:41, 8 thg 8, 2009 vu tuan
Comments