Harfa

Harfa je žičani instrument, na kome se svira obema rukama "okidanjem" žica vrhovima prstiju. U prmitivnom obliku postojala je još kod starih naroda (Egipat, Gtčka). Prilikom sviranja harfa se oslanja na postolje, desno rame i koleno svirača. Harfa je dijatonski instrument a hromatika se dobija pritiskom noge na pedalu, kojom se žice skraćuju i povišavaju za pola tona. ima 46-48 žica, štimovana je u Ces-duru i notira se u violinskom i bas ključu. Žice su od ovčijih i goveđih creva i metala.

Zvuk harfe


Comments