Udarački instrumenti

Udaralački instrumenti (udaraljke) su instrumenti kod kojih se ton dobija "udaranjem". Ovi instrumenti pravljeni su od metala, kostiju, sušene tikve, ljuske kokosovog oraha, drveta, roga...
Podela: