Pikolo flauta

     
Pikolo flauta je mala flauta, duplo kraća od velike flaute koja zvuči za oktavu više od obične flaute i po zvuku je najviši duvački instrument. Spada u transponojuće instrumente koji zvuče više ili niže od zapisanog, zapisuje se za oktavu niže od zvučanja. "Piccolo" reč po kojoj je flauta dobila naziv je italijanskog porekla i znači "mala".

Zvuk pikolo flaute


Comments