KlarinetKlarinet je drveni duvački instrument s jednostrukim jezičkom od trske. Danas je najčešće u upotrebi "B", "Es", i "Bas" klarinet. To je transponujući instrument a notira se u "G" ključu. Napravljen je u obliku cilindrične cevi koja se sastavlja od više delova. Usnik ima oblik kljuna, koji je sa jedne strane zaobljen a sa druge ravan. Na ravnoj strani nalazi se otvor, preko koga se postavlja jezičak od trske. U gornjem delu nalaze se tri otvora koji se zatvaraju jagodicama prstiju i jedanaest otvora koji se zatvaraju sistemom klapni. Na donjem delu nalaze se tri otvora koji se  zatvaraju prstima i osam rupica sa klapnama. Na klarinetu ima osam jednostavnih klapni a sve ostale su kombinovane. Klarinet se koristi u duvačkom, gudačkom i zabavnom orkestru.

Zvuk klarineta


Comments