Fagot


                 
Fagot je drveni duvački instrument sa dvostrukim piskom. Služi kao bas u grupi drvenih duvačkih instrumenata. Napravljen je od jedne duže i jedne kraće cevi, koje se spajaju u zajedničkom kolenu. Ima četrnaest otvora koji se pokrivaju prstima i poklopcima. Kod fagota postoje tri registra: dubok, srednji i visoki. U orkestrima se dobro slaže sa ostalim instrumentima, naročito gudačkim.

Zvuk fagota


Comments