Drveni duvački instrumenti

Drveni duvački instrumenti su poznati kao aerofoni instrumenti. Kod ovih instrumenata zvuk se dobija duvanjem u cev instrumenta. Strujanje vazduha pokreće na treperenje jezičke napravljene od trske. Oni se, iako se danas grade i od drveta i od metala ili kombinacije ova dva, nazivaju drvenim jer svi (osim saksofona) potiču od čisto drvenih instrumenata. 
Podela: