Како приложити / How to Donate

Ваш прилог можете дати на следеће начине:

 1. Ступите у директну везу са свештеником, благајником, или са неким другим из Управе наше Црквене општине.
 2. Лично уручите Ваш прилог у цркви недељом или празником после службе.
 3. Напишите чек или новчану упутницу (Money Order) и пошаљите поштом Управи на нашу адресуЧек и сума да гласи на:
  "Serbian Orthodox Church, Parish of St Nicholas, Wacol".
  Доставите нам Ваше име и адресу да бисмо Вам могли послати признаницу.
 4. Директним депоновањем на наш банковни рачун (Direct Credit):

Our bank account details (Подаци о нашем банковном рачуну)

Account Name (Име рачуна): SERBIAN ORTHODOX CHURCH SCHOOL CONGREGATION SVETI NIKOLA
BSB (Bank-state-branch code, Код банка-држава-филијала): 034-108
Account Number (Број рачуна): 51-4199

У сваком случају, добићете признаницу и Ваше име ће бити уведено у листу приложника. Ако желите остати анонимни, молимо вас да то нагласите.

Хвала!


You can give your donation by:

 1. Contacting our priest, the treasurer, or anyone else from our Church Committee.
 2. Delivering your donation in person at the church after the Sunday (or Holiday) service.
 3. Writing a cheque or a money order to the Church Committee and mailing it to our postal address. Please make the amount out to:
  "Serbian Orthodox Church, Parish of St Nicholas, Wacol". 
  Please provide your full name and a return address so we can send you the receipt.
 4. Directly crediting our bank account (Direct Credit):

Our bank account details (Подаци о нашем банковном рачуну)

Account Name (Име рачуна): SERBIAN ORTHODOX CHURCH SCHOOL CONGREGATION SVETI NIKOLA
BSB (Bank-state-branch code, Код банка-држава-филијала): 034-108
Account Number (Број рачуна): 51-4199

In any case, you will be provided with a receipt, and your name will be registered on our donors' list. Please let us know specifically if you with to remain anonymous.

Thank you!